Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Livia Kurajica, mag. appl.chem. -...

Koreliranje parametara kvalitete vode u vodoopskrbnoj mreži hrvatskih gradova s naglaskom na organsku tvar, nusprodukte dezinfekcije, metale i metaloide

26. svibnja 2022. godine u 10,00 sati

Autor: Nataša Štefok
Popis obavijesti