Leonard Bauer, mag. ing. cheming.  -...

Priprava visokoporoznoga biorazgradljivoga i biokompatibilnoga materijala na temelju supstituiranoga hidroksiapatita

8. travnja 2021. godine u 12:00 sati

Autor: Elizabeta Šlezak
Popis obavijesti