Održavanje nastave u zimskom semestru...

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije planirano je provođenje nastave (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. tijekom pandemije uzrokovanom koronavirusom u najvećoj mogućoj mjeri u prostorima Fakulteta uz pridržavanje preporuka nadležnih državnih tijela i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kako nam je na prvom mjestu briga za zdravlje i sigurnost naših studenata i zaposlenika, a naši su planovi ograničeni odlukama, smjernicama i preporukama državnih tijela, u odgovorima na izazove koji nas očekuju ključna je suradnja svih dionika uključenih u nastavni proces.

Plan uključuje početak nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima za sve studente 5. listopada 2020., kako je i predviđeno akademskim kalendarom za ak. 2020./2021. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta krajem rujna (raspored će biti podložan promjenama, ovisno o razvoju situacije s pandemijom).

Uvodni sat za studente 1. godine preddiplomskih studija (brucoše) održat će se u četvrtak 1. listopada 2020., a o mjestu i vremenu održavanja brucoši će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta. Plan je da brucoši nastavu pohađaju u istoj grupi i u istoj predavaonici. Grupe će biti do najviše 55 studenata ovisno o veličini predavaonice poštujući preporuke o fizičkoj distanci od 1,5 m. Nošenje zaštitnih maski biti će obavezno u svim prostorima Fakulteta, na predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima. Fakultet će za sve studente osigurati višekratne zaštitne maske. Brucoši će zaštitne maske preuzeti na uvodnom predavanju. Plan je da se nastava provodi kondenzirano i u turnusima. Prostorije će se nakon svake grupe dezinficirati.

Za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija nastava će biti organizirana u mješovitom obliku (uživo i na daljinu) s namjerom da se sve laboratorijske vježbe i većina predavanja provodi uživo. Plan je da se nastava provodi kondenzirano i u turnusima. Tijekom rujna u suradnji s nositeljima kolegija biti će definiran način izvođenja nastave o čemu će studenti biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice predmeta.

Nastava na daljinu provodit će se putem platformi Merlin, Microsoft Teams, Zoom, i sl.

Nastava na Fakultetu će se provoditi sukladno odlukama, smjernicama i preporukama nadležnih državnih tijela te uz pridržavanje uputa Fakulteta koje će biti objavljene na mrežnoj stranici.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti