Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Šime Ukić

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
01 4597 217
Telefon kućni:
217
Zavod/služba:
Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2009.
Na zavodu od:
2004.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Šime Ukić rođen je 27. ožujka 1979. u Šibeniku. Nakon završenog gimnazijskog obrazovanja u Šibeniku, odlazi u Zagreb gdje 1997. upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2004. brani diplomski rad pod nazivom Utjecaj temperature na faznu ravnotežu kapljevina-kapljevina u trokomponentnom dvofaznom sustavu voda–(NH4)2SO4–polietilenglikol pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Rogošića. U rujnu iste godine zapošljava se kao znanstveni novak na Zavodu za analitičku kemiju matičnog fakulteta te upisuje poslijediplomski Doktorski studij Inženjerska kemija. Disertaciju pod nazivom Matematički model za simuliranje odziva ionske kromatografske analize obranio je u rujnu 2009. pod mentorstvom prof. dr. sc. Štefice Cerjan-Stefanović.

Šime Ukić je u znanstvenog suradnika izabran je 2010., u višeg znanstvenog suradnika 2016., a 2021. u znanstvenog savjetnika. Znanstveno se problematikom iz područja analitičke kemije, kemometrije, kemije voda te novih onečišćivala u okolišu. Tijekom dosadašnjeg znanstvenog djelovanja, objavio je 75 znanstvenih radova, od toga 52 u časopisima zastupljenima u bazama podataka WoSCC, Scopus i Medline, 3 u časopisima citiranima u drugim bazama i 20 u zbornicima skupova. Na dvama međunarodnim znanstvenim skupovima bio je pozvani predavač.

Šime Ukić je na matičnom Fakultetu 2012. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2017. u zvanje izvanrednog profesora, a 2022 u zvanje redovitog profesora. Izvodi nastavu na preddiplomskim, diplomskim i doktorskom studiju FKIT-a te sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom interdisciplinarnom studiju Ekoinženjerstvo. Kao mentor sudjelovao je u izradi 1 rada za koji su studenti nagrađeni rektorovom nagradom, 22 završna rada, 20 diplomskih radova te 3 doktorska rada. U koautorstvu je objavio je sveučilišne udžbenike Ionska kromatografija i Analitika okoliša te poglavlje u udžbeniku Environmental Engineering: Basic Principles.