Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Tenzidi
Šifra: 37966
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja o površinski aktivnim tvarima ili tenzidima, o specifičnosti građe molekula tenzida i njihovim svojstvima. Razumijevanje pojava na graničnim površinama (T/G, T/T, T/Č) bitnim za primjenu tenzida kao močila, stabilizatora emulzija i pjena, te u detergentima i omekšivačima. Upoznavanje s kemijskim karakteristikama, postupcima proizvodnje i područjima primjene različitih grupa i podgrupa tenzida. Stjecanje znanja o detergentima i njihovim formulacijama za različite namjene.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno o površinski aktivnim tvarima ili tenzidima: specifičnost kemijske strukture molekula tenzida i pojave koje iz toga proizlaze.
2. Površinska napetost i micele. Područja primjene tenzida.
3. Stvaranje i struktura micela u vodenom i nevodenom mediju. KMK (kritična micelarna koncentracija); određivanje i faktori utjecaja. Micelarna solubilizacija.
4. Površinske pojave (T/G, T/T, T/Č) od tehnološkog značenja za primjenu tenzida. Površinska napetost. Međupovršinska napetost. Močenje.
5. Emulzije: tipovi, osobine, stabilnost. Stabilizacija emulzija tenzidima (emulgatori).
6. Pjene: podjela, mehanička ravnoteža, građa, osobine, pjenjivost otopina tenzida, stabilnost pjena.
7. Podjela tenzida prema ionskom naboju (anionski, kationski, neionski i amfolitski) i prema primjeni (emulgatori, močila, pjenila, omekšivači, sredstva za pranje ili detergenti).
8. Kemijske grupe anionskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
9. Kemijske grupe kationskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
10. Kemijske grupe neionskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
11. Kemijske grupe amfolitskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
12. Detergenti: sastav i uloga pojedinih komponenta,
13. Djelovanje tenzida u procesu pranja.
14. Formulacije detergenata za različite namjene.
15. Biološka razgradivost tenzida. Primjeri nekih novih, ekološki prihvatljivih (biorazgradivih) tenzida.
Laboratorijske vježbe: vježbe 1 do 5

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje i razumijevanje osnovnih činjenica, pojmova, načela i teorija vezanih uz kemiju i osnove kemijskog inženjerstva
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima i laboratorijskim vježbama
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i vježbe
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit. Usmeni ispit prema procjeni nastavnika.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine
Odslušani predmeti: Fizikalna kemija II
Upisani predmeti: Organska kemija

ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. Razlikovati osnovna svojstva tenzida
2. Kategorizirati različite tipove tenzida
3. Povezati fenomene na granici faza s primjenskim svojstvima tenzida
4. Protumačiti procese priprave odabranih tipova tenzida
5. Analizirati tehnološke i ekološke aspekte procesa proizvodnje odabranog tipa tenzida
6. Protumačiti ulogu pojedinih spojeva u formulacijama detergenata

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. opisati fenomene u području kemijskog inženjerstva rječnikom i instrumentarijem temeljnih znanosti: matematike, fizike i kemije
2. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
3. protumačiti rezultate samostalno planiranih eksperimenata, uz nadzor iskusnoga kemijskog inženjera
Literatura:
  1. S. Papić, Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKIT-a
  2. R. J. Farn, Chemistry and Technology of Surfactants, Blackwell Publishing, Oxford, 2006.
    A. Davidsohn, B. M. Milwidsky, Synthetic Detergents, John Wiley& Sons, New York, 1978.
    Lj.Đaković, Koloidna kemija, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1985.
    K. Holmberg, Novel Surfactants, Marcel Dekker, New York, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija
Odslušan : Fizikalna kemija II
5. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Obavijesti

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo koji slušaju kolegij „Tenzidi“ da će se ispitni rok, dana 23. travnja 2022. , održati u dvorani S-0 (Savska cesta 16) s početkom u 11:30 h.

Za kolegij: 
Josipa Papac, mag.ing.oecoing.
Stefani Tonković, mag.ing.oecoing.

Obavještavaju se studenti koji slušaju kolegij „Tenzidi“ da će se debata održati 18.1.2022. u 13 h, putem Teams platforme.

 

Za kolegij,

Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

Stefani Tonković, mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Kemijsko inženjerstvo koji slušaju kolegij „Tenzidi“ da će se dana 12. listopada 2021. održati uvodno predavanje s početkom u 13.00 h u S-0 (Savska cesta 16).

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja