Kompozitni materijali
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kompozitni materijali
Šifra: 202919
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jelena Macan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s višekomponentnim sustavima - polimernim, metalnim i keramičkim kompozitima, njihovom primjenom, proizvodnjom i zbrinjavanjem. Povezivanje prethodnih spoznaja materijalima, razvijanje razumijevanja međusobne povezanosti mikrostrukture, svojstava i načina proizvodnje kompozita.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod u kompozitne materijale: vrste kompozita ovisno o matici, punilu, osnove granične površine i adhezije.
2. Kompoziti s polimernom maticom. Ovisnosti svojstava o strukturi polimera, vrste polimernih matica (duromernih, plastomernih).
3. Ojačavala za kompozite s polimernom maticom, primjena kompozita s polimernom maticom, kriteriji odabira punila.
4. Fazne promjene prilikom očvršćivanja duromera i skrutnjivanja plastomera, geliranje i prijelaz u staklasto stanje.
5. Modificiranje granične površine polimer-punilo.
6. Proizvodnja kompozita s polimernom maticom.
7. Polimerni nanokompoziti. Perspektive kompozita s polimernom maticom.
8. I. međuispit. Struktura i svojstva metala i keramike.
9. Struktura anorganskih materijala, ravnotežni fazni dijagrami.
10. Kompoziti s metalnom i keramičkom maticom - vrste i svojstva.
11. Granična površina kompozita s metalnom maticom, mehanizmi povećanja žilavosti kompozita s keramičkom maticom.
12. Proizvodnja kompozita s metalnom i keramičkom maticom.
13. Keramički nanokompoziti, slojeviti i hibridni materijali. Pjene i aerogelovi.
14. Novi kompozitni materijali. Strukturiranje površine, pametni materijali, metamaterijali, biomimetički materijali.
15. II. međuispit i računski test.

Vježbe:
1. Očvršćivanje duromernih matica kompozitnih materijala
2. Modifikacija slojevitog silikata ili nanočestica kao punila u polimernoj matici
3. Modificiranje površina materijala nanošenjem sol-gel prevlaka


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Povezivanje pojedinačnih znanja u širu spoznaju. Uočavanje povezanosti između strukture i svojstava kompozitnih materijala i primjene toga u dizajniranju novih materijala. Planiranje i provođenje eksperimenata, računska obrada mjernih podataka

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja i vježbi. Izrada referata iz vježbi. Izrada završnog zadatka iz vježbi i seminara.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja, odrađene vježbe i napisani referati iz vježbi, izrađen završni zadatak iz vježbi ili seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Međuispiti. Računski test. Domaće zadaće tijekom semestra. Završni zadatak iz vježbi Pismeni i usmeni ispit. Dio ocjene studenti mogu zaraditi dodatnim aktivnostima preko sustava e-učenja.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Potpis iz kolegija Inženjerstvo površina i Fizikalna kemija polimera. Za studente koji nisu završili preddiplomski studij KIM, očekuje se poznavanje kolegija Struktura i svojstva anorganskih materijala i Struktura i svojstva polimernih materijala.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija polimera
Odslušan : Inženjerstvo površina
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jelena Macan:

  Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

  Izrada diplomskog/završnog rada:

  Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna. 2020./21. - nema više slobodnih tema završnog rada!

  Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

  Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

  Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

Obavijesti

Predavanja iz Kompozitnih materijala počet će po rasporedu u ponedjeljak, 1. ožujka u 9 h online. Detalji na e-kolegiju!

Obavještavaju se studenti da će od akad. god. 2017./18. nastavni materijali biti objavljivani isključivo u e-kolegiju Kompozitni materijali. Poveznica se nalazi u repozitoriju na dnu stranice.

Ukoliko se inačice dokumenta u e-kolegiju i u repozitoriju ove stranice razlikuju, valjan (aktualan) je dokument u e-kolegiju.

Repozitorij