Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizika I
Šifra: 31902
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta:

CILJ KOLEGIJA
Shvaćanje osnovnih prirodnih zakona i njihovih primjena na različite sustave.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Metode i ciljevi istraživanja u fizici. Fizikalne veličine i jedinice. Vektori.
2. Kinematika i dinamika materijalne točke na razini diferencijalnog i integralnog računa.
Vertikalni, horizontalni i kosi hitac, kružno gibanje.
3. Sile, Newtonovi zakoni gibanja. Količina gibanja, trenje.
4. Rad, energija i snaga, konzervativne i disipativne sile.
5. Zakoni očuvanja energije i količine gibanja.
6. Statika i dinamika krutog tijela. Moment sile, moment tromosti, zakon očuvanja kutne količine
gibanja.
7. Osnovne sile u prirodi, opći zakon gravitacije. Neinercijalni sustavi, inercijalne sile.
8. Relativistička dinamika, energija mirovanja.
9. Statika idealnih i realnih fluida.
10. Dinamika idealnih i realnih fluida.
11. Harmonijsko, prigušeno i prisilno titranje materijalne točke, rezonancija.
12. Valno gibanje u elastičnom sredstvu, stojni valovi, refleksija i transmisija valova na granici
sredstava.
13. Toplinske pojave i procesi.
14. Sustavi mnoštva čestica. Kinetička teorija plinova.
15. Statističke osnove termodinamike, kružni procesi.

RAZVIJANJE OPĆIH I POSEBNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije: poznavanje i pirmjena prirodnih zakona na mehaničke, hidrodinamičke i
termodinamičke sustave.
Posebne kompetencije: razumijevanje prirodnih zakona i prikladnog matematičkog formalizma u njihovu opisu.

OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Studenti su obvezni nazočiti predavanjima i seminarima

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
80%-tna nazočnost na predavanjima i seminarima

NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja (ex cathedra)
seminari (ex cathedra)

NAČINI PROVJERE ZNANJA I POLAGANJE ISPITA
Dva neobavezna pismena kolokvija i domaće zadaće. Bodovi skupljeni na kolokvijima i domaćim zadaćama mogu studenta osloboditi obveze polaganja pismenoga ispita.
Pismeni ispit
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Nema

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. objasniti fizikalne procese i pojave
2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička
formulacija fizikalnog problema)
3. grafički prikaz fizikalnih zakona
4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
5. međusobno povezati stečena znanja u rješavanju fizikalnih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. sposobnost primjene fizikalnih zakona
2. stjecanje računskih vještina
3. povezivanje stečenih znanja
4. primjena znanstvenih metoda pri rješavanju problema
5. deduktivno i induktivno zaključivanje

Literatura:

P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb 2000.
P. Kulišić et al.: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga,
Zagreb 2000.
V. Lopac: Titranje, Valovi - Lecture notes
Literatura:
  1. P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb 2000.
  2. P. Kulišić et al.: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga,
    Zagreb 2000.
  3. V. Lopac: Titranje, Valovi - Lecture notes
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Poštovani,

nadokanda seminara iz Fizike 1 održava se u ponedjeljak 17. 01.2022. u 10:15 - 12:00h preko Microsoft Teams sastanka. Sastanku možete pristupiti preko web browsera klikom na link: NADOKNADA.

 

 

Konzultacije iz fizike održavaju se prema sljedećem rasporedu:

 

dr. sc. Andrej Vidak:

Srijedom od  12.30 do 14.00 sati.

       

Mjesto održavanja konzultacija: Zavod za fiziku, Savska c. 16/III.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja