Opcije pristupačnosti Pristupačnost
BAT in Chemical Industry
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij

Main literature: BREF Refining of Mineral Oil and Gas

Prepare presentations (*.ppt):

BAT conclusions - combustion units / Musakana, F. P.

 1. Technological scheme and detail description of the process
 2. BAT 34. - BAT 35. / detail description, scheme and mechanism of action

BAT conclusions - fluid catalytic cracking process / Babić, I.

 1. Technological scheme and detail description of the process
 2. BAT 24. - BAT 27. / detail description, scheme and mechanism of action

BAT conclusions - coking process / Bogdan, A.

 1. Technological scheme and detail description of the process
 2. BAT 29. - BAT 32. / detail description, scheme and mechanism of action

BAT conclusions - storage and handling processes / Krpina, A.

 1. Technological scheme and detail description of the process
 2. BAT 49. - BAT 52. / detail description, scheme and mechanism of action

BAT conclusions - combustion units / Nwodika, C. G.

 1. Technological scheme and detail description of the process
 2. BAT 36. - BAT 37. / detail description, scheme and mechanism of action

End date: January 24, 2022

Autor: Ante Jukić
Popis obavijesti
BAT in Chemical Industry
Šifra: 217170
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Savladati primjenu koncepta najboljih raspoloživih tehnika (BAT) u zaštiti okoliša i ograničenju emisija u zrak, vode i tlo na primjerima glavnih postrojenja kemijske industrije kao što su rafinerije nafte i zemnog plina, cementare i petrokemijska postrojenja.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Uvod u objedinjeni pristup zaštiti okoliša i pripadajuće zakone
2. Tjedan: Opis koncepta najboljih raspoloživih tehnologija (BAT) za smanjenje i kontrolirani utjecaj na okoliš. Referentni dokumenti (BREF).
3. Tjedan: BAT u obradi otpadnih voda i plinova kemijske industrije
4. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za rafinerije nafte i zemnog plina (1. dio)
5. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za rafinerije nafte i zemnog plina (2. dio)
6. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za postrojenja proizvodnje amonijaka (1. dio)
7. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za postrojenja proizvodnje amonijaka (2. dio)
8. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za odabrani primjer organske kemijske industrije
9. Tjedan: kolokvij
10. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za odabrani primjer polimerne industrije
11. Tjedan: Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za cementare
12. Tjedan:Tehnološki procesi, utjecaj na okoliš i BAT za čeličane
13. Tjedan: BAT u proizvodnji toplinske i električne energije izgaranjem goriva (1. dio)
14. Tjedan: BAT u proizvodnji toplinske i električne energije izgaranjem goriva (2. dio)
15. Tjedan: kolokvij

Vrste izvođenja nastave: predavanja, samostalni zadaci, seminari i radionice, vježbe, terenska nastava, laboratorij

Obveze studenata
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%.
Izostanak sa seminara i vježbi mora se nadoknaditi.
Prije polaganja ispita student je dužan odraditi sve vježbe te predati domaće zadaće i referate iz vježbi.

Praćenje rada studenata:
- Pohađanje nastave
- Eksperimentalni rad
- Kolokvij
- Referat
- Seminarski rad
- Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Planirati, provoditi i pratiti aktivnosti razvoja održivih složenih tehnoloških sustava i procesa.
- Identificirati i analizirati složenije probleme u tehnološkim procesima kemijske i srodnih industrija.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš te utvrditi potencijalne rizike u radu tehnoloških procesa i razvoja proizvoda.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju
- Vrednovati tehnološke procese i proizvode sa stajališta visoke funkcionalnosti u različitim uvjetima rada i utjecaja na okoliš
- Istraživati i analizirati primjenu inovativnih i nadolazećih kemijskih tehnologija u multidisciplinarnom kontekstu
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način
- Komunicirati sa znanstvenom i stručnom zajednicom i društvom u cjelini u nacionalnom i međunarodnom okružju
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. Prikupljati, procjenjivati i obrađivati informacije iz raznih izvora
2. Skicirati sheme tehnoloških procesa kemijske industrije
3. Odrediti mjesta utjecaja na okoliš i glavne izvore emisija na pojedinim tehnološkim procesima kemijske industrije
4. Primijeniti koncept najboljih raspoloživih tehnologija na zadani proces kemijske industrije i procijeniti smanjenje utjecaja na okoliš
5. Moći analizirati i ocijeniti nove, preinačene i razvojne tehnološke procese
Literatura:
 1. Thomas Brinkmann, Germán Giner Santonja, Hande Yükseler, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector
 2. Pascal Barthe, Michel Chaugny, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas
 3. Heino Falcke, Simon Holbrook, Iain Clenahan, Alfredo Lopez Carretero, Teoman Sanalan, Thomas Brinkmann, Joze Roth, Benoit Zerger, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals
 4. www.fkit.unizg.hr
 5. Frauke Schorcht, Ioanna Kourti, Bianca Maria Scalet, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide
 6. Rainer Remus, Miguel A. Aguado-Monsonet, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production
 7. Thierry Lecomte, José Félix Ferrería de la Fuente, Frederik Neuwahl, Michele Canova, Antoine Pinasseau, Ivan Jankov, Thomas Brinkmann, Serge Roudier, Luis Delgado Sancho: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna:

  Četvrtkom od 8 do 10 uz prethodnu najavu na e-mail.

  Lokacija: