Dugolančane organske kiseline kao inhibitori korozije čelika i legura bakra u prirodnim vodama

8. studenoga 2018. godine u 13 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 219. redovite sjednice održane dana 22. listopada 2018., Ekatarina Kristan Mioč, mag. ing. cheming. branit će

 

dana 8. studenoga 2018. godine u 13 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Dugolančane organske kiseline kao inhibitori korozije čelika i legura bakra u prirodnim vodama

 

izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Helene Otmačić Ćurković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

 

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Dr. sc. Željka Petrović, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti