Repozitorij

Traži se postdoktorand ili doktorand za rad na anorganskim sintezama pod visokim tlakom i temperaturom. Kandidat bi se prvu godinu usavršavao na EPFL-Lausanne u Švicarskoj u laboratoriju profesora Laszla Forroa. U daljnjim godinama kandidat bi radio na relaciji TU Beč - Zagreb.
Od kandidata se očekuje da posjeduje znanje iz sinteze materijala.

   Više informacija kod:

Doc. dr. sc. Mario Novak, Fizički odsjek PMF-a (e-mail: mnovak@phy.hr)
Prof. Neven Barišić, TU Beč (e-mail: zitomir@yahoo.com)

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti