- Kandidati koji su završili preddiplomske studije na FKITu šalju prijavu za upis na diplomski studij do 27. rujna 2020. isključivo na email: studref@fkit.hr s obaveznom napomenom u Predmetu email pošte: „Prijava za upis na diplomski studij– Ime i Prezime JMBAG“.

 - Prijava mora sadržavati:

  1. Ispunjen, potpisan i skeniran obrazac Prijava za upis na diplomski studij 
  2. Skenirani uplatnicu u iznosu od 100,00 kuna, uplaćuje se na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom „razredbeni postupak“. U rubrici „poziv na broj“ upisuje se OIB studenta.

- Napomena: kandidati koji se prijavljuju na više studijskih programa, za svaki moraju predati ispunjen obrazac i dokaz o uplati.

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti