Specijalistički studij Korozija i zaštita - natječaj

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE


raspisuje

N A T J E Č A J

za upis na

SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KOROZIJA I ZAŠTITA

u akademskoj godini 2011. / 2012.

za stjecanje akademskog naziva:

SVEUČILIŠNI SPECIJALIST KOROZIJE I ZAŠTITE.PRAVO UPISA imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) jednog od tehničkih ili prirodoslovnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu (uz potvrdu o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije).

Prijavi treba priložiti:

  1. ispunjen obrazac za prijavu;
  2. ovjerenu presliku diplome /rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
  3. životopis;
  4. prijepis svih ocjena sa studija;
  5. izvadak iz matične knjige rođenih;
  6. domovnicu (za državljane RH);
  7. odluku o snošenju troškova (ukoliko troškove studija snosi poduzeće ili ustanova).

Studij upisuje od 8 do 15 studenata.

Studij traje dva semestra. Školarina iznosi 8000 kuna po semestru.
Studenti koji sami plaćaju studij mogu troškove studija podmiriti u 4 rate.

Rok za podnošenje prijave je 09. prosinca 2011.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(s naznakom za: KOROZIJA I ZAŠTITA)
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb


Propisane OBRAZCE te sve dodatne OBAVIJESTI možete naći na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu ili Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Kontakt osoba:
Tihana Popović
Telefon: + 385 (1) 4597 261
E-mail: tpopovic@fkit.hr