Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Silikati i silikatna stakla
Šifra: 151258
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Principi polimerizacije [SiO4] tetraedara. Strukture silikata. Klasifikacija silikata. Tehnički važni silikatni sustavi. Mulit: ravnotežni dijagram stanja SiO2-Al2O3, kristalna struktura, svojstva. Slojeviti silikati: kaolinit, talk, liskuni, kloriti, vermikulit, montmorilonit, ilit. Gline: sustav glina-voda, ionska izmjena. Zeoliti: struktura, svojstva, primjena, proizvodnja sintetskih zeolita. Glinenci. Silika: polimorfne modifikacije SiO2, sintetski SiO2, proizvodnja i uporaba sintetskog SiO2. Organosilicijevi spojevi: halogensilani, alkoksisilani, siloksani, silikoni. Molekularna nanotehnologija bazirana na silikatima. Silikatna talina i njena transformacija u staklo . Struktura stakla i kinetičke teorije. Vrste silikatnih stakala. Odnos između sastava stakla i njegovih svojstava. Površina stakla i njena modifikacija. Kontrolirana kristalizacija stakla. Razdvajanje faza u staklu. Mehanizmi kristalizacije i kinetika rasta kristala. Staklokeramika i njena svojstva.
Literatura:
D. T. Griffen, Silicate Crystal Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1992.
P. J. Chenier, Survey of Industrial Chemistry, Kluwer Academic/Plenum Pub., New York, 2002.
Ishodi učenja:
  1. Uočiti različitosti struktura minerala silikata i kako strukture utječu na svojstva.
  2. Spoznati svojstva i fenomene ključne za uporabu silikata.
  3. Razumijevanje tehnologija proizvodnje silicija i spojeva silicija.
  4. Uočiti specifičnosti uporabe silikatnih materijala.
  5. Prepoznati trendove u razvoju silikatnih materijala.
Literatura:
  1. Silicate Crystal Chemistry, , D. T. Griffen, Oxford University Press, 1992.
  2. Survey of Industrial Chemistry, , P. J. Chenier, Kluwer Academic/Plenum Pub., 2002.
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti