Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sinteza i projektiranje procesa
Šifra: 151183
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program predavanja:
Preliminarna analiza i razvoj procesa. Značenje i razumijevanje procesnih uvjeta. Odabir granica proračuna i značenje recirkulacijskih petlji. Sinteza i optimizacija kemijskih procesa. Uloga iskustva u sintezi procesa. Sinteza procesa korištenjem procesnih simulatora. Simulacija procesa. Metode i tehnike za postizanje optimalnog korištenja tvari i topline u procesu, temeljene na tzv. pinch-tehnologiji. Sinteza mreže izmjene topline (HEN Design) i sinteza mreže izmjene tvari (MEN Design) u procesu. Osnove metoda optimiranja, odabir kriterija i ograničenja. Rekonstrukcija procesa. Postavljanje ciljeva pri rekonstrukciji. Strategija sinteze procesa s ciljem sprječavanja nastanka otpada i svih emisija: u zrak, vodu i tlo. Inženjersko ekonomska analiza kemijskih procesa. Ogledni primjeri iz procesne industrije.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije, mogućnost laboratorijske sinteze polimernih materijala.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Pismena provjera znanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
Ishodi učenja:
  1. Primijeniti procesne simulatore za modeliranje procesa kemijske industrije različitog stupnja složenosti na osnovi raspoloživih podataka.
  2. Razviti procesnu shemu postrojenja za proizvodnju odabranog produkta.
  3. Razviti superstrukturu procesa kemijske industrije u svrhu strukturnog optimiranja procesne sheme.
  4. Vrjednovati metode i tehnike sinteze procesa kemijske industrije koje vode do optimalnog korištenja tvari i energije u procesu.
  5. Vrjednovati različite pristupe optimiranju procesa kemijske industrije.
  6. Analizirati razvijeni proces kemijske industrije pomoću inženjerske ekonomske analize.
Literatura:
  1. Chemical Process Design and Integration, , R. Smith, Wiley, 2005.
  2. Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, , R. Turton, R. C. Bailie, W. B. Whiting, J. A. Shaeiwitz, Prentice Hall, 2003.
  3. Systematic Methods of Chemical Process Design, , L.T. Biegler, I.E. Grossman, A.W. Westerberg, Prentice Hall, 1997.
  4. Pinch Analyisis and Process Integration, , I.C: Kemp, Elsevier, 2007.
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti