Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Sinteza i projektiranje procesa
Šifra: 151183
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Program predavanja:
Preliminarna analiza i razvoj procesa. Značenje i razumijevanje procesnih uvjeta. Odabir granica proračuna i značenje recirkulacijskih petlji. Sinteza i optimizacija kemijskih procesa. Uloga iskustva u sintezi procesa. Sinteza procesa korištenjem procesnih simulatora. Simulacija procesa. Metode i tehnike za postizanje optimalnog korištenja tvari i topline u procesu, temeljene na tzv. pinch-tehnologiji. Sinteza mreže izmjene topline (HEN Design) i sinteza mreže izmjene tvari (MEN Design) u procesu. Osnove metoda optimiranja, odabir kriterija i ograničenja. Rekonstrukcija procesa. Postavljanje ciljeva pri rekonstrukciji. Strategija sinteze procesa s ciljem sprječavanja nastanka otpada i svih emisija: u zrak, vodu i tlo. Inženjersko ekonomska analiza kemijskih procesa. Ogledni primjeri iz procesne industrije.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije, mogućnost laboratorijske sinteze polimernih materijala.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Pismena provjera znanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
Literatura:
  1. R. Smith: Chemical Process Design and Integration
  2. R. Turton, R. C. Bailie, W. B. Whiting, J. A. Shaeiwitz: Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes
  3. L.T. Biegler, I.E. Grossman, A.W. Westerberg: Systematic Methods of Chemical Process Design
  4. I.C: Kemp: Pinch Analyisis and Process Integration
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: