Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Suvremeni naftno-petrokemijski procesi
Šifra: 151220
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elvira Vidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Suvremeni procesi u rafinerijskoj preradi nafte i proizvoda kojima se dobivaju motorna goriva prestižnih i ekološki prihvatljivih uporabnih svojstava. Inženjerski aspekti provedbe procesa, značajke katalizatora, kinetički i reakcijski modeli, specifičnosti novih tehnologija, optimizacija procesa. Procesi za potpuno uklanjanje prisutnih sumporovih i dušikovih spojeva, smanjen sadržaj aromatskih ugljikovodika radi smanjenja emisija štetnih tvari prilikom uporabe rafinerijskih proizvoda. Nedostaci sadašnjih procesa uklanjanja sumporovih spojeva, upoznavanje osnova naprednih procesa uklanjanja sumporovih spojeva selektivnom adsorpcijom i ekstrakcijom, oksidativnom desulfurizacijom i biodesulfurizacijom.
Petrokemijska industrija: nafta i derivati, prirodni (zemni) plin, biomasa, različite sirovinske osnove. Osnove procesa pretvorbe ugljikovodika: reakcijski mehanizmi, termodinamički, kinetički i procesni uvjeti. Bilanca tvari i energije. Najvažniji proizvodni procesi: parno reformiranje, djelomična oksidacija u sintezni plin, toplinsko i katalitičko krekiranje. Fischer Tropschova sinteza. Procesi oligomerizacije i polimerizacije. Ekonomičnost i ekološki aspekti kemijskih procesa. Najnoviji trendovi u biorafinerijskoj proizvodnji. Razvoj alternativnih tehnologija za proizvodnju biogoriva (bioplin, bioetanol, biodizel) i biokemikalija.

OPIS
Predavanja će se održavati na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Svakom studentu će se dodatno dodijeliti tema seminarskog rada, po mogućnosti iz područja koje se odnosi ili je blisko temi doktorskog rada.
OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije.
OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Usmena provjera znanja.
ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
Usporediti zahvate na rafinerijskim i petrokemijskim postrojenima i procesima koji se provode radi unapređenja postojećih postupaka.
Preporučiti unapređenja rafinerijskih i petrokemijskih procesa s osobitim naglaskom na zaštitu okoliša.
Suprotstaviti različita rješenja sa stanovišta ekonomskih učinaka.
Argumentirati nove trendove koji se naziru u području rafinerijske prerade i petrokemijskoj industriji
Procijeniti kratkoročne i dugoročne učinke potpunog zaokreta prema održivim tehnologijama i biorafinerijskoj proizvodnji.
Odabrati opciju koja pokazuje veću dobrobit na temelju detaljne studije područja i konkurentnih tehnologija.
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja, vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
Ishodi učenja:
 1. Usporediti zahvate na rafinerijskim i petrokemijskim postrojenima i procesima koji se provode radi unapređenja postojećih postupaka
 2. Preporučiti unapređenja rafinerijskih i petrokemijskih procesa s osobitim naglaskom na zaštitu okoliša
 3. Suprotstaviti različita rješenja sa stanovišta ekonomskih učinaka
 4. Argumentirati nove trendove koji se naziru u području rafinerijske prerade i petrokemijskoj industriji
 5. Procijeniti kratkoročne i dugoročne učinke potpunog zaokreta prema održivim tehnologijama i biorafinerijskoj proizvodnji
 6. Odabrati opciju koja pokazuje veću dobrobit na temelju detaljne studije područja i konkurentnih tehnologija
Literatura:
 1. Suvremeni naftno-petrokemijski procesi , predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr), , Elvira Vidović, , .
 2. Petroleum Refining. Vol. 3 Conversion Processes, , P. Leprince, Editions TECHNIP, 2001.
 3. Advanced Catalysis Processes in Petrochemicals and Petroleum Refining: Emerging Research and Opportunities, , M. C. Al-Kinany and S. A. Aldrees, GI Global, 2020.
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Elvira Vidović:

  Četvrtkom od 9 do 11 uz prethodnu najavu na e-mail.

  Lokacija:
Obavijesti