Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Recikliranje i zbrinjavanje otpada
Šifra: 47119
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA - Upoznavanje studenta s pokretačima onečišćenja, izvorima i vrstama otpadnog onečišćenja, karakterizacija i zbrinjavanje otpada, koncept organiziranog zbrinjavanja te podjela krutog otpada.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
PREDAVANJA
1. TJEDAN Uvod. Onečišćenje okoliša
2. TJEDAN Pristup zeleno inženjerstvo, održivi razvoj
3. TJEDAN Procjena životnog vijeka, LCA, LCC
4. TJEDAN Mjerne jedinice onečišćenja
5. TJEDAN Definiranje otpada, karakterizacija krutog otpada
6. TJEDAN Morfološki sastav krutog otpada, karakteristike otpada
7. TJEDAN I. parcijalni ispit
8. TJEDAN Sustav zbrinjavanja krutog otpada (skupljanje, skladištenje, razdvajanje, transport)
9. TJEDAN Zbrinjavanje materijala iz otpada, recikliranje; metala, plastičnog otpada
10. TJEDAN Zbrinjavanje i recikliranje; stakla, papira, građevnih materijala, e-otpada,
11. TJEDAN Zbrinjavanje i recikliranje; opasnog otpada, kompostiranje
12. TJEDAN Zbrinjavanje i recikliranje; spaljivanje nerazdvojenog otpada, opasnog otpada, u cementnim pećima
13. TJEDAN Odlagališta komunalnog otpada; odabir lokacije, razlaganje krutog otpada, odlagališni plinovi
14. TJEDAN Odlagališta komunalnog otpada; procjedne vode, projektiranje odlagališta, upravljanje odlagalištem, koncept organiziranog zbrinjavanja krutog otpada
15. TJEDAN II. parcijalni ispit

VJEŽBE
1. Posjet tvornici
2. Lab
SEMINARSKI RAD
a) Izrada prezentacije i/ili pisanog seminarskog rad na zadanu temu
b) Obrada nastavne jedinice

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije studenata: studenti se osposobljavaju za rješavanje problema onečišćenja; uvođenja principa smanjenje onečišćenja i optimalno postupanje s nastalim onečišćenjima i otpadom.
Specifične kompetencije studenata: stječu znanja i kompetencije o primjeni principa smanjenja onečišćenja, metode vrednovanja i procjene onečišćenja, izvorima i vrstama onečišćenja /otpada, tehnologijama zbrinjavanja krutog otpada i organizaciju zbrinjavanja krutog otpada.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i kolokvirati sve vježbe, predati seminarski rad. Tijekom nastave prati se pripremljenost studenata, za aktivnost i znanje student dobiva plus, a za izostanke, neaktivnost i nepripremljenost dobiva minus.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, vježbe, seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Ispit se sastoji iz praktičnog, pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje referata.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Opća, anorganska, organska kemija i fizikalna kemija


ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. stjecanje i razumijevanje znanja vezano za nastajanje otpada, onečišćenje okoliša, pristup održivog razvoja
2. stjecanje i razumijevanje znanja vezano za analizu životnog ciklusa (LCA), mjere onečišćenja
3. stjecanje i razumijevanje znanja vezano za karakterizaciju krutog otpada (komunalnog otpada) kemijska i fizikalna sastav otpada
4. stjecanje, razumijevanje i temeljnih znanja vezano za sustav zbrinjavanja i recikliranja krutog otpada te iskorištenje energije nastale spaljivanjem i razlaganjem otpada
5. stjecanje sposobnosti i razumijevanje tehnologija oporavka otpada, nastajanja sekundarni materijala, metode procjene sastava krutog otpada
6. sposobnost samostalnog prezentiranja i interpretacije laboratorijskih rezultata u pismenom i usmenom obliku

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. temeljno profesionalno znanje iz gospodarenja otpadom, energijom
2. sposobnost analize i procjene cjelovitih tehnologija gospodarenja otpadom
3. kritička analiza problema iz područja zaštite okoliša
4. sposobnost samostalnog i timskog rada u laboratoriju te prezentacija rada u pismenom i usmenom obliku
5. primjenjivanje znanja u rukovanju različitom znanstvenom opremom

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica

Predavanja.
1.uvod, onečišćenje okoliša, pristup održivog razvoja, zeleno inženjerstvo, analiza životnog ciklus (LCA), ekonomska analiza životnog ciklusa (LCC), mjere onečišćenja, definiranje otpada

2. kruti otpad
karakterizacija krutog komunalnog otpada: procjene količine i sastava, metode procjene fizikalnih i kemijskih svojstava krutog otpada

3. faze sustava zbrinjavanja krutog otpada, nastajanje, prikupljanje, transport
-oporavak otpada: razdvajanje otpada, sekundarne sirovine
-recikliranje otpada: upoznavanje sa tehnološkim postupcima recikliranja ovisno o vrsti materijala (staklo, papir, metal, građevni materijali, elektronički otpad, plastični otpad)
spaljivanje otpada: kontrolirano spaljivanje, proračun koncentracije kisika ovisno o otpadu koji se spaljuje, energetska vrijednost pojedinih vrsta materijala
-odlagališta otpada: komponente suvremenog odlagališta, uvjeti za odabira odlagališta,
odlagališni plin, odlagališne procjedne vode, kontrola i upravljanje odlagalištem

4. konceptom organizacije i upravljanja zbrinjavanjem krutog otpada

Seminarski rad
primjer analize životnog ciklus
primjer ekonomske analize životnog ciklus
metoda procjene sastava komunalnog otpada
metode predobrade ovisno o vrstama krutog otpada
tehnologije recikliranja ovisno o vrstama krutog otpada

Posjet tvrtkama za zbrinjavanje, oporavak, recikliranje krutog, komunalnog otpada
-spalionica
-automobila, hladnjaka, akumulatori, plastike

Ishodi učenja
-stjecanje sposobnosti razumijevanja i provođenja procjene utjecaja otpada na okoliš
-stjecanje i razumijevanje znanja o važnosti zbrinjavanja krutog otpada, opasni otpad
-upoznavanje i razumijevanje znanja vezano za tehnološke postupke zbrinjavanja krutog i -komunalnog otpada prema vrstama materijala
-stjecanje i razumijevanje znanja; o spaljivanju krutog otpada i utjecaju na okoliš kao i -razumijevanje znanja vezano za upravljanje odlagalištima.

Kriteriji vrednovanja
-ocjena referata nakon posjeta tvrtkama
-ocjena seminarskog rad, pismeni dio i usmeno izlaganje
-provjera znanja na kolokvijima
-blic testu ili ispitu
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Vježbe iz kolegija će započeti u petak, 20.11.2020. u 10 h prema rasporedu danom u repozitoriju.

 

Prvi dio vježbi održat će se u laboratoriju Svecipol u podrumu desno pa molim studente da me čekaju ispred laboratorija.

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

 

Na niže navedenom linku postavljene su teme seminarskih radova.

Molim studente da se upišu pod temu koju želite obraditi. Ukoliko ne radi mogućnost upisivanja možete mi javiti na mail pa ću upisati.

 

https://www.dropbox.com/scl/fi/bkjclx5gfriqqmcf4hv8b/Teme-seminara.docx?dl=0&rlkey=833uzj27su60y179zof4a57xa

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Obaviještavaju se studenti koji slušaju kolegij Recikliranje i zbrinjavanje otpada da će predavanja započeti u četvrtak, 22. 11. u 12:30 h.

Predavanju se može pristupiti putem niže navedenih podataka.

 

Topic: Recikliranje i zbrinjavanje otpada
Time: Oct 22, 2020 12:30 PM Zagreb

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4536433296?pwd=YTlia1pZOEpxeWdkQ1RZYmlrVWNUZz09 

Meeting ID: 453 643 3296
Passcode: RIZO
 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Obavještavaju se studenti koji slušaju kolegij Recikliranje i zbrinjavanje otpada da nastava neće početi ovaj tjedan.

Ove godine će se nastava (predavanja i seminari) održavati online putem Zoom platforme, dok će se vježbe izvoditi u laboratoriju u manjim grupama.

Sve daljnje informacije će biti dane u narednim obavijestima.

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja