Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Prijenos tvari i energije
Šifra: 151175
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Krunoslav Žižek - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
PROGRAM KOLEGIJA
Temeljna načela fenomena prijenosa količine gibanja, topline i tvari na makroskopskoj i mikroskopskoj razini. Matematički opis temeljnih zakonitosti u sadržanim fenomenima. Mehanizmi i bezdimenzijske značajke. Fenomeni prijenosa u procesnoj industriji i obradi procesnih tokova: ogledni primjeri, važnost razumijevanja i opisa fenomena prijenosa na makroskopskoj razini u dimenzioniranju procesne opreme i intenzifikaciji procesa. Analiza i matematički opis karakterističnih tipova strujanja fluida od praktičnog značenja. Strujanje realnih fluida u cjevovodima. Optjecanje kao strujanje fluida sveprisutno u mehaničkom makroprocesu sedimentacije. Strujanje fluida kroz porozan sloj kao temeljni fenomen u jediničnim operacijama filtracije i fluidizacije. Strujanje realnih fluida u miješalicama. Višefazni tok s kompleksnim fluidima. Računalna dinamika fluida kao numerička analiza strujanja fluida; rješavanje problema i simulacija procesa. Fenomeni prijenosa u toplinskim i ravnotežnim separacijskim procesima: ogledni primjeri. Prijenos topline u uvjetima stacionarne i nestacionarne kondukcije. Prijenos topline prisilnom konvekcijom u uvjetima laminarnog i turbulentnog strujanja fluida. Prolaz topline kao fenomen prijenosa topline u izmjenjivačima topline. Stacionarna i nestacionarna difuzija. Konvektivni prijenos tvari. Međufazni prijenos. Poseban naglasak na fenomen prijenosa od posebnog interesa za doktorande, povezan s njihovim znanstvenim istraživanjem.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Provođenje nastave individualno je prilagođeno studentu putem predavanja ili konzultacija.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta.

ISHODI UČENJA ZA KOLEGIJ
1. Utvrditi metodologiju za rješavanje znanstvenog problema od posebnog interesa za doktoranda, povezanog s njegovim znanstvenim istraživanjem.
2. Analizirati fenomene prijenosa u sustavima povezanima s temom doktorskog rada kandidata.
3. Postaviti matematički opis sadržanih fenomena prijenosa u procesima povezanim s temom disertacije kandidata.
4. Formulirati izraze za procjenu karakterističnih i ključnih transportnih svojstava za sustav doktoranda.
5. Procijeniti vrijednost koeficijenta prijenosa tvari/prijelaza topline za odabrane uvjete.
6. Ocijeniti mogućnosti intenzifikacije prijenosa tvari/topline u sustavima od značaja za kandidata.
7. Pripremiti seminarski rad u području fenomena prijenosa povezanog s temom disertacije kandidata.

ISHODI UČENJA ZA STUDIJSKI PROGRAM
1. Sistematizirati znanja, vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

LITERATURA
1. H. E. A. Van den Akker, R. F. Mudde, Transport Phenomena - The Art of Balancing, Delft Academic Press, Delft, 2014.
2. L. A. Glasgow, Transport Phenomena: An Introduction to Advanced Topics, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2010.
3. R. G. Griskey, Transport Phenomena and Unit Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2006.
4. R. B. Bird, Transport Phenomena, Revised 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2006.
Literatura:
  1. H. E. A. Van den Akker, R. F. Mudde: , Transport Phenomena - The Art of Balancing
  2. L. A. Glasgow: Transport Phenomena: An Introduction to Advanced Topics
  3. R. G. Griskey: Transport Phenomena and Unit Operations
  4. R. B. Bird,: Transport Phenomena, Revised 2nd Edition
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: