Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Prerada polimera
Šifra: 46961
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti stječu znanja o osnovnim procesima oblikovanja plastomera, duromera, elastomera i kompozita s polimernom matricom. Uloga procesa prerade i aditiva u određivanju mikrostrukture i svojstva polimera. Razumijevanje razlika između oblikovanog proizvoda preradom i početnog polimera. Razumijevanje strukture i svojstava sa stajališta materijala i značajka procesa.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1.tjedan
Pregled faza tehnološkog procesa prerade polimernog materijala. Plastomeri, duromeri, elastomeri i termoplastičan elastomer.
2.tjedan
Podjela procesa prerade. Tehnološki postupci oplemenjivanja polimera i uređaji. Procesi pripreme smjesa polimer/aditiv i polimer/polimer za pojedine grupe polimera i aditiva. Miješanje u taljevini,granuliranje. Priprava disperzija. Tekuće smole duromera. Miješalice. Dvovaljci. Ekstruderi.
3.tjedan
Preradbena svojstva polimera i polimernog materijala. Korelacija značajki procesa prerade s preradbenim i primjenskim svojstvima polimernog materijala. Strukturiranje u preradi. Oblikovanje uz kemijsku pretvorbu i fizikalnim procesom iz taljevine i disperzije. Toplinska i reološka svojstva u preradi. Reološko ponašanje taljevina i disperzije u procesima prerade.
4.tjedan
Proces ekstruzije; izrada profila. Ekstruder; značajke stroja. Pogonski podesive značajke i značajke polimernog materijala. Kapacitet ekstrudera. Omjer bubrenja.
5.tjedan
Proces ekstruzije i linije za oblikovanje ravnog filma, traka i crijevnog filma. Kalandriranje. Strukturiranje i orijentacija na kalanderima.
6.tjedan
1. provjera znanja (1. kolokvij)
7.tjedan
Prešanje. Karakteristike trodimenzionalnog procesa prerade. Kalupi. Obično, transfer i injekcijsko prešanje.
Konstrukcijske značajke stroja za injekcijsko prešanje. Ciklusi injekcijskog prešanja; p-V-T dijagrami.
8.tjedan
Oblikovanje plastomernih poluproizvoda, pripremka iz viskoelastičnog stanja. Preoblikovanje. Dijagram deformacijskih stanja. Toplo oblikovanje, ekstruzijsko puhanje i injekcijso puhanje.
9.tjedan
Lijevanje. Običan i rotacijski lijev. Vinilne disperzije i fizikalni procesi očvršćivanja. Nanošenje. Uranjanje.
10.tjedan
Oblikovanje ojačane plastike uz kemijsku pretvorbu; duromerne smole/stakleno vlakno. Ojačana plastika plastomera; plastomer/stakleno vlakno, granulat, prešanje. BMC i SMC postupci. Pjenasti proizvodi. Reakcijska prerada, RIM. Meke, tvrde i polutvrde pjene. Ispjenjivanje u bloku i kalupu.
11.tjedan
Pjenasti proizvodi. Reakcijska prerada, RIM. Meke, tvrde i polutvrde pjene. Ispjenjivanje u bloku i kalupu.
12.tjedan
Terenska nastava
13.tjedan
Terenska nastava
14.tjedan
14. Toplinski procesi u procesima prerade. Značajke materijala. Toplinska svojstva, dovedena toplina i vremenska ovisnost toplinskih značajki.Toplinska i energetska bilanca procesa prerade polimera.
15.tjedan
2. provjera znanja (2. kolokvij)


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja o osnovnim procesima oblikovanja plastomera, duromera, ealstomera i kompozita s polimernom matricom. Razumijevanje dizajniranja strukture i svojstva polimernih materijala kroz procese prerade.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Pohađanje predavanja i obveza pohađanja vježbi i terenske nastave.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima i vježbama.
Predani i priznati referati seminarskih zadataka.
Priznate vježbe i predani i priznati referati uz vježbu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, laboratorijske vježbe i posjet industriji.


NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kolokvij. Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupni rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI
Ostvareni na preddiplomskom studiju.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. studenti će usvojiti znanja o procesima oblikovanja polimernih materijala
2. studenti će moći dizajnirati strukturu i svojstva polimernih materijala kroz procese prerade
3. studenti će steći znanja o strukturi i svojstvima početnog polimera i gotovog proizvoda
4. studenti će razumjeti odnos između značajki materijala i toplinskog procesa prerade
5. studenti će dobiti znanja o toplinskoj i energijskoj bilanci kod prerade polimera

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. studenti će upoznati procese oblikovanja polimernih materijala
2. studenti će moći primijeniti znanja o dizajniranju strukture za dobivanje željenih svojstava materijala u procesu prerade
3. studenti će razumjeti promjenu svojstava tijekom procesa prerade, od početnog polimera do oblikovanog proizvoda.
4. studenti će moći primijeniti znanja o toplinskim svojstvima materijala važnim za analizu toplinskih procesa u tijeku procesa prerade
5. studenti će moći primijeniti znanja o značajkama procesa i materijala za rješavanje procesnih parametara

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1.Procesi prerade polimera

Ishodi učenja
-razumijevanje osnovnih procesa prerade polimernih materijala

Nastavna jedinica

2.Proces ekstruzije

Ishodi učenja
-ovladavanje načelima procesa ekstruzije kao industrijski najraširenijeg procesa prerade polimera
Kriteriji vrednovanja
-referat iz laboratorijske vježbe priprave polimernih sustava postupkom ekstruzije

Nastavna jedinica

3. Procesi oblikovanja prešanjem

Ishodi učenja
-ovladavanje načelima procesa prešanja polimernih materijala
Kriteriji vrednovanja
-referat iz laboratorijske vježbe prešanja polimernih materijala

Nastavna jedinica

4. Procesi toplog oblikovanja

Ishodi učenja
- razumijevanje osnovnih načina industrijske provedbe procesa toplog oblikovanjaNastavna jedinica

5. Ojačana plastika

Ishodi učenja
-ovladavanje načinima oblikovanja ojačanih duromernih i plastomernih materijala

Nastavna jedinica

6.Celularni proizvodi

Ishodi učenja
-ovladavanje načinima oblikovanja celularnih materijala

Nastavna jedinica

7. Toplinska i energetska bilanca procesa prerade polimera

Ishodi učenja

-primjena znanja o značajkama procesa i materijala za rješavanje procesnih parametara
Literatura:
  1. 1.R. G. Griskey, Polymer Process Engineering, Chapman & Hall, New York, 1995.

    2.T. A. Osswald and G. Menges, Materials Science of Polymers for Engineers, Carl Hauser Verlag, Munchen,
    1995.
  2. 1.J. Frados, Plastic Engineering Handbook, VNR, New York, 1976.

    2.A. A. Collyer and L. A. Utracki, Polymer Rheology and Processing, Chapman & Hall, Hampshire, 1990.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

Poštovani i dragi kolege,

nadam se da ste svi dobro i zdravi.

Prošli tjedan završila sam s predavanjima iz ovog kolegija.Ono što nam je dalje slijedilo, ali nažalost neće biti izvedivo je terenska nastava.

Vezano za terensku nastavu pogledajte dvije ppt. prezentacije koje se nalaze na ovoj stranici, a vezano za tvornice koje smo trebali posjetiti.

Što se tiče provjere znanja ono će biti preko ispitnih rokova, 1. ispitni rok je prema rasporedu 8.06.2020.

Zanima me koliko je vas u Zagrebu zbog održavanja ispita online ili fizički u dvorani, rado bi da mi odgovorite na ovo pitanje na moj mail kako bi se dogovorili o provođenju ispita, ne znam kakve će do tad (još mjesec dana) biti upute Stožera, MZOŠa i FKITa u pogledu nastave na daljinu.

Molim vas odgovor na pitanje gdje ste, a za sva pitanja stojim vam na raspolaganju, sve na moju email adresu:egovor@fkit.hr.

Srdačan pozdrav i čuvajte se i uspješna nastava na daljinu.

prof.Emi Govorčin Bajsić

Autor: Emi Govorčin Bajsić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja