Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Procesi obrade otpadnih tokova i bioremedijacija okoliša
Šifra: 151232
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Zaštita voda, tla i zraka. Procesi biološke obrade otpadnih tokova. Bioremedijacija otpadnih tokova dospjelih u okoliš (in-situ i ex-situ). Fiziologija, uvjeti rasta i metabolizam mikroorganizama. Odabir mikroorganizama za uklanjanje organskih, anorganskih i toksičnih spojeva iz otpadnih tokova. Karakteristični fizikalni i kemijski, te biološki i eko-toksikološki pokazatelji. Obrada otpadnih voda s aktivnim muljem, biološkom filtracijom, SBR sustavima i membranskim bioreaktorima. Bioremedijacija podzemnih voda i procjednih voda. Kompostiranje i bioremedijacija čvrstih otpadnih tvari u aerobnim i anaerobnim uvjetima. Primjena prirodnih i selektiranih miješanih kultura. Adsorpcija i biosorpcija štetnih plinova nastalih biorazgradnjom otpadnih tokova. Kinetika bioloških procesa. Izbor reaktora, analiza, optimiranje i vođenje procesa.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije, seminari.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta koji će prezentirati usmeno i pismeno, u obliku kratkog predavanja i pismenog izvješća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Razlikovati izvore i uzročnike onečišćenja okoliša u svrhu preventivnog pristupa u zaštiti okoliša
2. Razlikovati mikroorganizme i mikrobiološke procese odgovorne za obradu otpadnih tokova i bioremedijaciju okoliša
3. Klasificirati značajke i područje primjene osnovnih tipova bioloških reaktora
4. Odabrati odgovarajući tip reaktora za obradu otpadnog toka s obzirom na značajke toka, značajke procesa, brzinu reakcije i radne uvjete
5. Preporučiti prihvatljiv proces biološke obrade u rješavanju ekoinženjerskog problema predstavljenog projektnim zadatkom u cilju održivog razvoja

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Razlikovati izvore i uzročnike onečišćenja okoliša u svrhu preventivnog pristupa u zaštiti okoliša
2. Vrijednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija

POPIS LITERATURE
1. L.K. Wang, N.C. Pereira, Y.-T. Hung,. (2009). Biological treatment processes. Humana Press, New York
2. G. Bitton. (2005). Wastewater Microbiology. John Wiley & Sons, New York
3. T.J. Casey. (1997). Unit treatment processes in water and wastewater engineering. John Wiley & Sons, New York
4. P. T. Williams. (2005). Waste Treatment and Disposal, 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York
Literatura:
  1. L.K. Wang, N.C. Pereira, Y.-T. Hung,: Biological treatment processes
  2. G. Bitton: Wastewater Microbiology
  3. T.J. Casey: Unit treatment processes in water and wastewater engineering
  4. P. T. Williams: Waste Treatment and Disposal, 2nd Edition
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: