Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimerni nanokompoziti
Šifra: 156826
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Obavijesti

JMBAG: 0125157579

ispit 38/70

seminari 20/20

nastava9/10

ukupno 64/100 završna ocjena dobar (3)

Molim studenta da do 5. 9. 2019. do 12 h na mail slucic@fkit. hr javi da li prihvaća završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević  

JMBAG 0125154694; pismeni ispit 48/100; ukupno bodovi 78/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

JMBAG 0125157579; nije pristupio 

 

Molim ukoliko ne prihvaćate završnu ocjenu javiti do četvrtka 11. 7. 2019. do 14h na mail slucic@fkit.hr

Lučić Blagojević

 

Rezultati ispitnog roka održanog 21. 6. 2019.:

JMBAG: 0125154946; pismeni ispit: 51/70: ukupno bodovi: 77/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

JMBAG: 0178098809; pismeni ispit: 47/70: ukupno bodovi: 77/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

 

Molim ukoliko ne prihvaćate završnu ocjenu javiti do srijede 26. 6. 2019. do 12h na mail slucic@fkit.hr

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka iz kolegija Polimerni nanokompoziti nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

 

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka 4. 2. 2019.

Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom dužan se javiti predmetnom nastavniku do 8. 2. 2019 do 19 h.

Lučić Blagojević

0125155943

57

ispit

(max 70.)

20

sem

9

nastava

86/100

vrlo dobar (4)

Dokument u kojem su uneseni ukupni bodovi kolegija Inženjerstvo površina nalazi se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Studenti koji ne prihvaćaju završnu ocjenu dužni su do 30. siječnja 2019. doći na Zavod kod predmetnog nastavnika uz prethodnu najavu mailom.

Lučić Blagojević

Svi studenti koji nisu popunili anketu mogu to učiniti do 25. siječnja. 2019.

Molimo studente da izdvoje vrijeme za popunjavanje ankete.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

rezultati ispravka kolokvija uneseni su u dokument koji se nalazi u repozitoriju REZULTATI KOLOVIJA I ISPITA.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti ,

molim da iz kolegija Polimerni nanokompoziti ispunite on-line anketu koja je otvorena od 14. - 25. siječnja 2019.

 

Unaprijed zahvaljujem

Poštovane kolege, 

u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita nalazi se dokument sa svim do sada ostvarenim bodovima i završnim ocjenama.

Studenti koji žele ispravljati jedan od kolokvija moraju se prijaviti do četvrtaka 17. 1. do 10h na mail slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij ispravljaju.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

 

Svima Vama želim blagoslovljen Božić i sretnu novu 2019. godinu

 

Sanja Lučić Blagojević 

 

 

Seminar 2 za današnje izlaganje nalazi se u repozitoriju seminari

Poštovane kolege prezentacije za sem 3 i sem 4 koje će se održati u ponedjeljak 10. 12.  nalaze se u repozitoriju seminari.

 

Mole se kolege koji imaju seminar 2 Tin Takač i Domagoj Mitrović da pošalju svoje izlaganje.

Lučić Blagojević

prezentacija iz seminara 1 nalazi se u repozitoriju SEMINARI.

Molim sve studente da pregledaju prezentaciju i pripreme se za diskisiju nakon izlaganja.

Prisustvovanjima svim seminarima je obvezno.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

prema jučer dogovorenom rasporedu termini aktivnosti do kraja semestra su:

3. 12. 2018. - nema nastave

10. 12. 2018. - seminari 1-4

17.12. 2018. - 2. KOLOKVIJ

7.01. 2019. - seminari 5-7

14.1.2019. -seminari 7-10

 21.1. ispravak kolokvija

 

SEMINARSKE PREZENTACIJE POSLATI NAJKASNIJE DO ČETVRTKA U TJEDNU PRIJE IZLAGANJA SEMINARA.

SVI STUDENTI DUŽNI SU PRISUSTVOVATI SEMINARIMA.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

prema rasporedu izvođenjas nastave imamo još sljedeće aktivnosti

26. 11. 2018.- predavanje.

3. 12. 2018. - predviđeno kolokvij 2

10. 12. 2018. - seminari 1-4

17.12. 2018. - seminari 5-7

7.01. 2019. - seminari 7-10

14.01.2019. - ispravak kolokvija

21.1. nema nastave

Kako ste rekli na predavanju dijelu studenata 3.12. ne odgovara kolokvij.

 

MOLOM VAS DA DO SLJEDEĆEG PREDAVANJA U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU UTVRDITE DATUM 2. KOLOVIJA I O TOME ME NA PREDAVANJU OBAVIJESTITE.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege,

rezultati 1. kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz kolegija Polimerni nanokompoziti započet će 15. listopada 2018, budući da je 8. listopada je državni blagdan.

Lučić Blagojević

 JMBG 0125153174 - ispit 43/70. Ukupno bodovi 71/100 dobar (3)

Upis ocjene u petak 31. 8. 2018. 10-11 h.

Lučić Blagojević

JMBAG: 0125153174 - nije pristupio

JMBAG: 0125155366 ispit: 43/70; završno bodovi 71/100 dobar (3)

JMBAG: 0125153174  ispit: 2/70 nedovoljan (1)

 

Upis ocjena 29. 6. 2018. u 9h kod Lučić Blagojević

Filip Taradi ispit 32/70 nedovoljan (1)

 

Lučić Blagojević

Upis ocjene za sve studente  je u četvrtak 8. veljače 2018.  9-11 h kod prof. Lučić Blagojević (Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala).

Svi do sada ostvareni bodovi iz kolegija kao i završne ocjene nalaze se u dokumentu ZAVRŠNE OCJENE u direktoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Studenti koji su zadovoljni ocjenom trebaju prijaviti ispit na prvom zimskom ispitnom roku preko ISVU sustava. Datum upisa ocjena u indeks biti će oglašen na Merlinu nakon 1. ispitnog roka.

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom ili nisu položili preko kolokvija polažu cijeli ispit na ispitnom roku.

Anketa papir olovka za kolegij Polimerni nanokompoziti održat će se u redovitom terminu nastave 15. siječnja 2018. od 16,15h predavaonica S0-

 

Molinm sve studente da dođu na anketu.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

drugi termin seminara na kojem je predviđeno izlaganje  sljedećih studenata:

Dino Mujaković

Mario Petričević

Nikola Vugrinec

Matej Zlatar

održati će se prema rasporedu 11. 12. 2017. u 16,15 h.

Svi studenti trebaju predati seminarsko izlaganje do 7. 11. 2017 do 9h. na mail  zbuhin@fkit.hr

 

Studenti koji ne izvrše seminarsku obvezu nemaju pravo potpisa. 

 

Lučić Blagojević

Rezultati 2. kolokvija nalaze se u folderu REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege,

 

u mapi SEMINARI nalazi se popis studenata za seminarske teme kolegija "Polimerni nanokompoziti" ak. god. 2017/2018 kao i literaturne podloge za seminare.

 

dr. sc. Zrinka Buhin Šturlić

Rezultati 1 kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

dana 30. listopada je 1. kolokvij uterminu nastave od 16,15 h. Nakon kolokvija nemamo predavanje.

Poštovane kolege,

nastavaiz kolegija Polimerni nanokompoziti početi će 9. listopada u vrijeme i na mjestu kako je naznačeno u rasporedu. 

Lučić Blagojević 

Nastavni materijali iz kolegija Polimerni nanokompoziti nalaze se u repozitoriju NASTAVNI MATERIJALI.