Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove strojarstva
Šifra: 21203
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA OSNOVE STROJARSTVA PK:
1. Osnove inženjerske grafike: Tehničko crtanje i skiciranje;
2. Predočavanje oblika, projekcije, presjeci, kotiranje, standardi i simboli, pojednostavljenja;
3. Osnovni principi tehničke mehanike;
4. Aktivne i reaktivne sile, uvjeti ravnoteže;
5. Unutrašnje sile;
6. Pojam i vrste naprezanja i deformacija;
7. Posebni slučajevi opterećenja i naprezanja;
8. Opći pristup rješavanju zadataka;
9. Osnove tehničkih materijala; vrste, osnovna svojstva i primjena;
10. Tehnologije obrade i prerade;
11. Mehanička svojstva i postupci ispitivanja;
12. Greške u materijalu i utjecaj na svojstva;
13. Kriteriji izbora materijala;
14. Osnovni elementi opreme i uređaja;
15. Miješala, pumpe, spremnici, cijevi i zaporni uređaji.

a) Predmetni nastavnici:
predavanja: prof. dr. sc. Veljko Filipan
seminar: prof. dr.sc. Igor sutlović

b) Naziv kolegija:
Osnove strojarstva

c) Naziv studijskog programa:
Primijenjena kemija

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
prva

f) Semestar:
zimski

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 1,5 sati tjedno (ukupno 20 sati)
Seminar 0,5 sati tjedno (ukupno 10 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Osnove strojarstva pruža studentima najosnovnija strojarska i opća tehnička znanja kao i način pristupa problemima za korištenje u ostalim predmetima tijekom studija kao i za kasniju primjenu u praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj komunikaciji
2. primijeniti načela inženjerske mehanike na najjednostavnije sustave
3. definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja naprezanja i deformacija
4. razlikovati osnovne načine opterećenja najjednostavnijih elemenata konstrukcija
5. razumjeti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala, kao i osnovne tehnološke postupke obrade i prerade
6. steći osnovna znanja o jednostavnim elementima opreme i uređaja

j) ishodi učenja na razini programa:
1. usvajanje dodatnih znanja iz tehničkog područja
2. stjecanje praktičnih znanja i vještina za primjenu u praksi
3. sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
4. identificirati, definirati i rješavati najjednostavnije tehničke probleme primjenom odgovarajuće metodologije
5. primjenjivati osnovne informacijske i komunikacijske tehnologije

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. uvod u inženjersku grafiku
Ishodi učenja
- primijeniti osnovna pravila i norme pri ortogonalnom i prostornom prikazivanju najjednostavnijih elemenata
- primijeniti dogovorne grafičke simbole u procesnim shemama i dijagramima
- skicirati nacrt, tlocrt i bokocrt najjednostavnijeg elementa zadanog u prostornom prikazu
- za zadani jednostavni element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije najjednostavnijeg elementa na tehničkoj skici
Kriteriji vrednovanja
- skicirati nacrt, tlocrt i bokocrt najjednostavnijeg elementa zadanog u prostornom prikazu
- za zadani jednostavni element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije najjednostavnijeg elementa na tehničkoj skici
2. uvod u primijenjenu mehaniku
Ishodi učenja
- primijeniti osnovne principe inženjerske mehanike pri analizi opterećenja najjednostavnijih elemenata i postavljanju uvjeta ravnoteže
- razumjeti unutrašnje sile, naprezanja i deformacije
- prepoznati jednostavne slučajeve opterećenja, naprezanja i deformacija
- razlikovati proračunsko, stvarno i dopušteno naprezanje
Kriteriji vrednovanja
- za najjednostavniji statički određeni sustav definirati aktivne i reaktivne sile te postaviti uvjete ravnoteže i odrediti nepoznate veličine
- za jednostavni nosač s jednim opterećenjem odrediti mjesto i iznos najvećeg naprezanja
- odrediti toplinsko ili početno naprezanje štapa
3. osnove konstrukcijskih materijala
Ishodi učenja
- prepoznati najviše primjenjivane tehničke materijale i njihova uporabna svojstava
- razumjeti najvažnija mehanička svojstva (statička čvrstoća, žilavost, tvrdoća) i postupke ispitivanja
- definirati moguće osnovne postupke izrade i prerade
- interpretirati najvažnije kriterije izbora materijala
Kriteriji vrednovanja
- skicirati dijagram statičke čvrstoće i objasniti značenje pojedinih područja
- očitati svojstva materijala za potrebe primjene
- izabrati materijal i definirati postupak izrade za najjednostavnije elemente
4. Osnovni elementi opreme i uređaja
Ishodi učenja
- steći osnovna znanja o vrstama i primjeni elemenata opreme: miješala, pumpe, spremnici, cijevi i zaporni uređaji
Kriteriji vrednovanja
- izabrati elemente opreme za jednostavne primjene.

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- domaće zadaće
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja
1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- domaće zadaće (3) 20
- usmeni ispit 20
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- rješavanje ravnoteže jednostavnog sustava s trenjem 20
- određivanje uzdužnog naprezanja ili pomaka 20
- određivanje naprezanja na uvijanje ili savijanje 20
UKUPNO 60
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 30-36
dobar (3) 37-45
vrlo dobar (4) 46-53
izvrstan (5) 54-60

3. Usmeni ispit
Provjera cjelokupnosti usvojenih znanja odgovaranjem na 8 kraćih pitanja koja obuhvaćaju čitavo gradivo. Provjera sposobnosti primjene stečenih znanja pri analizi najjednostavnijih inženjerskih problema kroz razgovor sa studentom.
Literatura:
 1. I. Alfirević: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995
 2. I. Alfirević et al.: Inženjerski priručnik - Temelji inženjerskih znanja, I.
  izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1996.
 3. M. Franz, Mehanička svojstva materijala, Fakultet strojarstva i
  brodogradnje, Zagreb, 1998.
 4. B. Kraut: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.
 5. L. Spiegel, G. F. Limbrunner: Applied Statics and Strength of Materials,
  Macmillan Publ., New York 1991.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Danas je za vrijeme nastave bila prijava za 1. kolokvij. Oni koji se nisu prijavili ili koje nije prijavio netko drugi

mogu mi poslati mail da žele izaći na kolokvij i to najkasnije do kraja sutrašnjeg dana. Također, molim one koji

se predomisle i odustanu od dolaska na kolokvij da mi to jave mailom.

Raspored po dvoranama bit će objavljen u srijedu.

Prof. dr. sc. I .Sutlović

U Zagrebu, 4.12.2023.

Kolokviji iz Osnova strojarstva održat će se u sljedećim terminima:

1. kolokvij: 7.  prosinca 2023. (četvrtak) od 17 do 19 i

2. kolokvij: 15. (ponedjeljak-termin nastave) ili 18 (četvrtak) siječnja 2023.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

6.11.2023.

Poštovane kolege!

Kao što je jučer rečeno na predavanju u petak 27. listopada od 15 do 17 sati odradit ćemo nastavu iz Osnova strojarstva i to u dvorani MKM-20, Marulićev trg 20, 1. kat. Počinjemo točno u 15 sati.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

24.10.2023.

Studenti koji su ponovo upisali kolegij, a u prošloj akademskoj godini stekli su pravo na potpis ne moraju

dolaziti na nastavu i imaju pravo izlaziti na kolokvij.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

10. 10. 2023.

Poštovani kolege!

Kao što je rečeno jučer na predavanju sljedeći ponedjeljak 9. listopada nema nastave iz Osnova strojarstva. Taj termin ćemo nadoknaditi prema naknadnom dogovoru.

S nastavom nastavljamo u ponedjeljak 16. listopada u dvorani S-1, 1. kat, Savska c. 16. u 8 sati (bez akademske četvrti).

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

3. 10. 2023.

Poštovane kolegice i kolege!

Primjeri iz inženjerske grafike nalaze ispod u repozitoriju u mapi domaće zadaće.

Molim vas da ih isprintate i da ih sljedeći put donesete sa sobom nastavu.

Također, možete si isprintai i materijal "Uvod i IG" koji se nalazi lijevo gore u nastavnim materijalima.

prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 3. listopada 2023.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Repozitorij