Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obnovljivi izvori energije
Šifra: 38020
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
doc. dr. sc. Anita Šalić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Usvojiti sustavni pristup problemu primjene tehnologija obnovljivih izvora energije.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Tjedan - Uvod (A. Jukić)
2. Tjedan - Biomasa (A. Jukić)
3. Tjedan - Biogoriva (A. Jukić)
4. Tjedan - Geotermalna energija (V. Filipan)
5. Tjedan - Hidroenergija (V. Filipan)
6. Tjedan - Energija mora (V. Filipan)
7. Tjedan - Vjetroenergija (V. Filipan)
8. Tjedan - Solarni termalni sustavi i skladištenja (V. Filipan)
9. Tjedan - Kogeneracijski sustavi (V. Filipan)
10. Tjedan - Solarne termalne elektrane (V. Filipan)
11. Tjedan - Solarni fotonaponski sustavi (A. Jukić)
12. Tjedan - Koncept skladištenja energije (A. Jukić)
13. Tjedan - Gorivni članci i baterije (A. Jukić)
14. Tjedan - Nanotehnologije (A. Jukić)
15. Tjedan - Integrirani energetski sustavi (A. Jukić)

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje specifičnih znanja potrebnih za rješavanje praktičnih problema primjene tehnologija obnovljivih izvora energije sa stanovišta kemijskog inženjerstva.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima. Studenti su dužni izraditi seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75% svih predavanja i seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminari u učionici za računala te studijsko putovanje.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO
predavanja 2
vježbe 0
seminar 2
Terenska nastava (dana) 2
Literatura:
 1. Twidell J., Weir T., Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, 270 Medison Ave, New York, USA, 2006

  Letcher T. M., Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet, Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK, 2008.

  Kreith F., Goswami Y., Energy Management and Conservation hanbook, CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York, 2008.
 2. IPCC, 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change: CLIMATE CHANGE 2013, The Physical Science Basis.

  EREC, European Renewable Energy Council. Renewable Energy Target for Europe 20% by 2020, 2004.
 3. Chen H, Cong TN, Yang W, Tan C, Li Y, Ding Y. Progress in electrical energy storage system A critical review. Progress in Natural Science 2009; 19(3) 291-312.
 4. ESA Electricity Storage Association, Energy storage technologies. Technologies and Applications, Technology Comparisons, 2009.
 5. Časopisi: Solar Energy, Renewable Energy, Applied Energy, Energy, Journal of Energy Engineering, Energy Concersion and Management, Journal of Green Energy, itd.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anita Šalić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na asalic@fkit.unizg.hr

  Lokacija:

Pisani dio ispita je u dvorani MKV-20 s početkom u 9,00 sati.

Autor: Veljko Filipan
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja