Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obnovljivi izvori energije
Šifra: 38020
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Veljko Filipan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Usvojiti sustavni pristup problemu primjene tehnologija obnovljivih izvora energije.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Tjedan - Uvod (Z. Glasnović)

2. Tjedan - Biomasa (A. Jukić)

3. Tjedan - Biogoriva (A. Jukić)

4. Tjedan - Geotermalna energija (V. Filipan)

5. Tjedan - Hidroenergija (V. Filipan)

6. Tjedan - Energija mora (V. Filipan)

7. Tjedan - Vjetroenergija (V. Filipan)

8. Tjedan - Solarni termalni sustavi i skladištenja (V. Filipan)

9. Tjedan - Kogeneracijski sustavi (V. Filipan)

10. Tjedan - Solarne termalne elektrane (Z. Glasnović)

11. Tjedan - Solarni fotonaponski sustavi (Z. Glasnović)

12. Tjedan - Koncept skladištenja energije (Z. Glasnović)

13. Tjedan - Gorivni članci i baterije (A. Jukić)

14. Tjedan - Nanotehnologije (A. Jukić)

15. Tjedan - Integrirani energetski sustavi (Z. Glasnović)

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje specifičnih znanja potrebnih za rješavanje praktičnih problema primjene tehnologija obnovljivih izvora energije sa stanovišta kemijskog inženjerstva.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i seminarima. Studenti su dužni izraditi seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75% svih predavanja i seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminari u učionici za računala te studijsko putovanje.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO
predavanja 2
vježbe 0
seminar 2
Terenska nastava (dana) 2
Literatura:
 1. Twidell J., Weir T., Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, 270 Medison Ave, New York, USA, 2006

  Letcher T. M., Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet, Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK, 2008.

  Kreith F., Goswami Y., Energy Management and Conservation hanbook, CRC Press, Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York, 2008.
 2. IPCC, 2013. Intergovernmental Panel on Climate Change: CLIMATE CHANGE 2013, The Physical Science Basis.

  EREC, European Renewable Energy Council. Renewable Energy Target for Europe 20% by 2020, 2004.
 3. Chen H, Cong TN, Yang W, Tan C, Li Y, Ding Y. Progress in electrical energy storage system A critical review. Progress in Natural Science 2009; 19(3) 291-312.
 4. ESA Electricity Storage Association, Energy storage technologies. Technologies and Applications, Technology Comparisons, 2009.
 5. Časopisi: Solar Energy, Renewable Energy, Applied Energy, Energy, Journal of Energy Engineering, Energy Concersion and Management, Journal of Green Energy, itd.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

Poštovani kolege studenti kolegija OIE

Još jednom podsjećam na niz događanja u sklopu 10. Zagrebačkog energetskog tjedna.

Nadam se da ste danas s uspjehom pogledali odjel za OIE u Tehničkom muzeju Nikola Tesla te bih vam, znajući da nemate previše vremena, posebno preporučio još samo dva događanja:

1) u četvrtak, 16.05.2019., od 13,00 – 15,00 sati, posjetu laboratorijima za obnovljive izvore energije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5,
gdje ćete imati priliku vidjeti ispitne sustave s geotermalnom dizalicom topline i dizalicom topline zrak-voda, zatim prvi hrvatski bicikl na vodik, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije, sunčane fotonaponske i toplinske sustave, male vjetroelektrane i rad kotla na biomasu.

2) u petak, 17.05. 2019., u bilo koje vrijeme između 09,00 – 18,00 sati, posjetu sjedištu Hrvatske stručne udruge za Sunčevu energiju, Zagreb-Špansko, Jeronima Kavanjina 14,
gdje će vam domaćini prezentirati nove tehnologije za pretvorbu energije Sunčeva zračenja u električnu i toplinsku energiju i na jednom konkretnom izgrađenom projektu, vidjet ćete praktičnu primjenu i stvarne rezultate mjerenja ušteda energije kroz energetsku učinkovitost i korištenje solarnih sustava, a svi rezultati mjerenja prikazuju se na velikom panou ispred objekta Solarni krov Špansko.

U Zagrebu, 14. svibnja 2019.

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Autor: Veljko Filipan
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja