Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nanostrukturirane površine i materijali
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Nanostrukturirane površine i materijali
Šifra: 234020
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
prof. dr. sc. Mirela Leskovac
izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Metode priprave nanočestica: priprava i stabilizacija koloidne otopine, hidrotermalna sinteza, mehanokemijska sinteza, sol-gel sinteza. Priprava tankih filmova: uranjanjem, rotacijom i nožem, ablacijom pomoću iskre. Metode karakterizacije nanočestica i filmova: rendgenska difrakcija (veličina kristalita debljina tankih filmova), elektronska mikroskopija (srednji Feretov promjer, međuplošni razmaci), difuzna refleksijska UV-Vis spektroskopija (zabranjena zona poluvodiča).
Analiza fenomena površina i međupovršina. Međupovršinske interakcije u nanostrukturiranim materijalima. Nanoobjekti i modifikacija površine nanoobjekata. Modifikacije površine polimera i relacije promjene svojstava površina, međupovršina i materijala u cjelini. Intermolekulne interakcije i molekulno prepoznavanje. Samo-spajanje i samoorganizacija. Posebna svojstva (organskih) nanomaterijala - odabrani primjeri.
Osnove kvantne mehanike. Lokalizirana i delokalizirana stanja. Periodički potencijali. Toplinska i električna vodljivost u kristalima. Površinske pojave. Primjena programskih paketa Quantum Espresso i Gaussian za izračun energije adsorpcije molekule i atoma na površinu kristala, energije veze, vibracijskih frekvencija, razdiobe naboja i dipolnih momenata.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Uvod u nanotehnologiju, , S. Kurajica, S. Lučić-Blagojević, HDKI, Zagreb, 201.
  2. Rendgenska difrakcija na prahu, , S. Kurajica, HDKI i FKIT, Zagreb, 2020.
  3. Fundamental of interfacial engineering., , R. J. Stokes, D. Fennel Evans, Wiley-VCH, 1997.
  4. Uvod u fiziku čvrstog stanja., , V. Šips, Školska knjiga, 1991.
  5. A Quantum Approach to Condensed Matter Physics, , P. L. Taylor, O. Heinonen, Cambridge University Pres, 2002.
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti