Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti

 

Prvi tjedan nastave nema predavanja. Prvo predavanje kolegija Nano- i mikromehanika materijala održat će se drugi tjedan nastave u srijedu 12. listopada 2022. u učionici MKM-20 s početkom u 16:00 točno!

Nastava se prošlih godina održavala kroz 6 tjedana predavanja, 1 posjeta Institutu Končar, 1 laboratorij za pripremu polimernih kompozita za mehanička ispitivanja, 1 SEM analiza, 1 analiza mehaničkih rezultata s rezultatima dobivenim na SEM-u te 2 termina za seminarska izlaganja. Zadnji termin je korišten za provjeru znanja.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Nano- i mikromehanika materijala
Šifra: 156904
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nano- i mikromehanika materijala

Nositelj
Domagoj Vrsaljko

Cilj kolegija
Upoznavanje osnovnih načela fizikalnih pojava i procesa - posebno na mikroskopskom, molekulskom i atomskom nivou koji određuju i objašnjavaju makroskopsko mehaničko ponašanje različitih vrsta materijala pod različitim vrstama opterećenja.

Izvedbeni program kolegija
1. Opterećenja i mehanizmi loma procesne opreme.
2. Mehanika deformabilnih tijela - Osnove i primjena. Naprezanje i deformacija
3. Mehanička svojstva materijala: statička čvrstoća.
4. Porijeklo unutarnjih sila, defekti čvrstog stanja.
5. Idealizirana čvrsta tijela.
6. Tvrdoća i žilavost.
7. Puzanje i relaksacija
8. Zamor i dinamička čvrstoća materijala
9. Podjela materijala i tehnike obrade materijala.
10. Lab vježba - Utjecaj nanopunila na svojstva kompozita.
11. SEM i TEM.
12. Lab vježba - čvrstoća kompozita
13. Seminarska izlaganja 1 (Nanocomposites: After the hype; Zašto je živa kapljevina (kvantni fenomeni)).
14. Seminarska izlaganja 2 (Fonon, zvuk i toplina; MEMS i NEMS; Nano- i mikromehanika u biosustavima).
15. Kolokvij.

Razvijanje općih i specifičnih- kompetencija studenata
Svladavanje temelja o mehaničkom ponašanju konstrukcijskih materijala. Usvajanje integriranog pristupa u rješavanju problemskih zadataka.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Pohađanje nastave: predavanja, seminari i laboratorijske vježbe.

Način izvođenja nastave
Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe.

Način provjere znanja i polaganja ispita
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom izvođenja nastave kroz razgovor.
Usmeni ili pismeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. predvidjeti mehaničko ponašanje materijala na osnovi poznavanja mikrostrukture
2. predvidjeti mehaničko ponašanje materijala na osnovi razumijevanje procesa očvršćivanja, zamaranja, puzanja i starenja materijala te pojave zaostalih naprezanja
3. utvrditi razlog oštećenja procesne opreme
4. zastupati vlastito mišljenje tijekom rada u timu
5. preispitati sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja s ekspertima na ovom i srodnim područjima

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize
2. interpretirati prednosti i nedostatke najnovijih dostignuća u području kemijskog inženjerstva
3. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
4. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
5. pokazati sposobnost aktivnog sudjelovanja u timovima koje sačinjavaju stručnjaci različitih profila i razina kompetencija
Literatura:
  1. D Vrsaljko: Nastavni materijali
  2. Goerg H. Michler, Francisco J. Baltá-Calleja: Nano- and Micromechanics of Polymers: Structure Modification and Improvement of Properties
  3. Frederick A. Leckie, Dominic J. Dal Bello: Strength and Stiffness of Engineering Systems
  4. Dietmar Gross, Thomas Seelig: Fracture Mechanics - With an Introduction to Micromechanics
3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo