Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nanomaterijali i nanotehnologije
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege

Predavanjima iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije počinju u utorak, 4. listopada u 12 h u predavaonici S-0.

Podsjećam da ni ove godine nema odgode za akademsku četvrt.

S poštovanjem

S. Kurajica

Rezultati ispitnog roka održanog 13. rujna 2022.1.

1. JMBAG:01251588125; pisani ispit 45/70; lab.vježbe 15/15; seminari 9/10; predavanja 3/5: UKUPNO 72/100;

ocjena DOBAR (3) 

 

2. JMBAG:0125164895; pisani ispit 52/70; lab.vježbe 15/15; seminari 8/10; predavanja 5/5: UKUPNO 80/100;

ocjena VRLO DOBAR (4) 

 

3. JMBAG:0125162474; pisani ispit 9/70; ocjena NEDOVOLJAN (1) 

 

4. JMBAG:0125162016; pisani ispit 30/70; ocjena NEDOVOLJAN (1) 

Molim studentice koje su položile ispit da mi na mail slucic@fkit.hr jave prihvaćaju li ocjenu.

 

Lučić Blagojević

 

 

 

1. 0125164895 - nije pristupila ispitu; nedovoljan (1)

2. 0125164645 - pisani ispit 62/70; lab. vježbe 15/15; seminari 8/10; predavanja 2,5/5; UKUPNO 87,5/100; završna ocjena vrlo dobar (4)

3. 0125159318 - pisani ispit 50/70; lab. vježbe 15/15; seminari 7/10; predavanja 3,5/5; UKUPNO 60,5/100; završna ocjena dovoljan (2)

 

Molim studentice koje su položile ispit da na mail slucic@fkit.hr jave da li prihvaćaju završnu ocjenu

 

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka održanog 7.7.2022 nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

Molim studente koji su položili ispit da što prije na mail slucic@fkit.hr jave prihvaćaju li završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević

0125167145 ispit 39/70, vježbe 15/15; seminar 8/10; predavanja 3,5/5; UKUPNO 65,5/100 dobar (3)

0125159318 nije pristupila ispitu nedovoljan (1)

Molim studenta koji je položio ispit da što prije na mail slucic@fkit.hr javi prihvaća li završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević

0125159178 ispit 23/75 nedovoljan (1)

0125167145 nije pristupio ispitu nedovoljan (1)

Lučić Blagojević

JMBAG: 0125162474; ispit 11/70 nedovoljan (1)

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

Rezultati ispravka kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Svi koji su zadovoljni završnom ocjenom trebaju prijaviti ispit na prvom zimskom ispitnom roku.

Studenti koji imaju završnu ocjenu ali njome nisu zadovoljni, moraju se javiti na e-mail slucic@fkit.hr .  Ti studenti, kao i studenti koji do sada nisu ostvarili uvjete za završnu ocjenu, izlaze na ispit iz cjeloukupnog gradiva. 

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege

rezultati 2. kolokvija kao i svi do sada ostvareni bodovi nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Ispravak kolokvija biti će 25. veljače 2022.  u 12 h. 

Ispravljati se može samo jedan od kolokvija.

Svi koji će ispravljati kolokvij trebaju poslati na  prof. Kurajici (stankok@fkit.hr) mail s

IMENOM I PREZIMENOM TE NAZNAKOM KOJI KOLOKVIJ ISPRAVLJAJU

 

Seminar 8 održat će se nakon ispravka kolokvija   od 13, 15 h

 

Poštovani studnti

seminarsli rad 6 Novi pristupi u nanosenzorima za detekciju plinova koji je na rasporedu izlaganja u utorak 21. 12. 2021.  postavljen je u repozitoriju seminari. 

Lučić Blagojević

Dragi studenti,

u Nastavnim materijalima nalaze se rezultati UV Vis mjerenja za vježbu 7. S obzirom da su samo grupe 1 i 4 imale uspješnu sintezu, grupe 1 i 2 analiziraju spektar grupe 1, a grupe 3 i 4 spektar grupe 4. Međutim, priložena je i slika koja prikazuje produkte sinteza svih grupa, pa i nju prokomentirajte u referatu. Grupa 2 je idealan prikaz agregacije nanočestica, dok je grupa 3 nažalost primjer neuspješne sinteze. Navedite što vi mislite da su razlozi zbog kojih je došlo do agregacije ili neuspješne sinteze. 

Što se tiče nadoknade vježbe 1 na kojoj vas je dosta falilo, održat će se u četvrtak (16.12.2021.) u 12 h u laboratoriju. Ako ste izostali s neke od ostalih vježbi javite se vašem asistentu.

Srdačan pozdrav,

Katarina i Filip

Poštovane kolegice i kolege

Ispričavam se što je malo duže trajalo.

JMBAG

Broj bodova (35)

0125164778

19

0125167033

22

0125159178

4

0125166954

24

0125167028

18

0125162341

23

0125161199

27

0125167145

20

0125164671

33

0125167054

31

0125164741

20

0125158812

5

0125164832

7

0125164400

31

0125166863

27

0125164736

25

0125164895

2

0125160102

25

0125164421

27

0125164458

25

0125162474

3

0125164603

34

0125164715

29

0125162219

29

0125164512

22

0125164645

-

0125167262

31

0125166980

29

0125164624

25

0125162016

7

0016115339

28

0125162453

-

0125166879

29

0125159318

10

0125167353

26

0125164762

23

0125167012

35

0125161958

19

0125164692

33

S poštovanjem

S. Kurajica

 

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije započet će idući tjedan u petak 22.10.2021. prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Molimo vas da sa sobom obavezno ponesete laboratorijsku kutu. Ukoliko vam ne odgovara grupa u koju ste raspoređeni, pronađite zamjenu u željenoj grupi i javite na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković i Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Predavanjima iz kolegija Nanomaterijali i nanotehnologije počinju u utorak, 5. listopada u 12 h u predavaonici MKM-20.

Zbog epidemioloških mjera ove godine nema odgode za akademsku četvrt.

S poštovanjem

S. Kurajica

Nanomaterijali i nanotehnologije
Šifra: 188288
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje osnovnih pojmova nanomaterijala i nanotehnologija. Stjecanje znanja o svojstvima nanomaterijala. Upoznavanje s metodama priprave i karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s najvažnijim vrstama i primjenama nanomaterijala. Pitanja odnosa nanotehnologije i društva.

IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
Pojmovi nanoznanosti i nanotehnologije. Povijest nanotehnologije, Društvena prihvatljivost nanomaterijala. Rizici nanotehnologije. Budućnost nanotehnologije.
Fenomeni na nano razini: kvantni efekti, omjer površine i volumena, dominacija elektromagnetskih sila.
Svojstva nanomaterijala: fizikalna, mehanička, kemijska, optička, električna, magnetska. Efekt tuneliranja, kvantno ograničenje, kvantne točke, nanostruktura, magični brojevi. Hall-Petch efekt, superparamagnetičnost, giganski magnetootpor, lotusov efekt.
Karakterizacija nanomaterijala. Pretražni elektronski mikroskop, transmisijski elektronski mikroskop, pretražni tunelirajući mikroskop, mikroskop atomske sile.
Nanoproizvodnja: princip odozgo prema dole: fotolitografija, meka litografija, mikrokontaktno tiskanje, nano-otiskujuća litografija, dip-pen nanolitografija, visokoenergetsko mljevenje, PVD, CVD.
Nanoproizvodnja: princip odozdo prema gore: precipitacija, kristalizacija, koloidi, stabilizacija koloidnih otopina, čvrste suspenzije, samoorganizacija, micele, tanki filmovi, samoorganizirani monoslojevi, dendrimeri, super-ćelije, sol-gel metoda. Nanomanipulacija, kontaktna i bezkontaktna nanomanipulacija. Sredstva za nanomanipulaciju.
Metalne i keramičke nanočestice, nanovlakna, nanoslojevi, aerogelovi, nanostrukturirani materijali.
Trendovi u nanotehnologiji: Nanomaterijali (nano-strukturirani materijali, pametni materijali, materijali koji ne stare), nanoproizvodi (elektronika, medicina, okoliš, industrijska tehnologija). Nanoroboti. Primjenski potencijal nanomaterijala.
Ugljikove nanostrukture; Fuleren - proces nastajanja, svojstva, reaktivnost, potencijalna primjena; Ugljikove nanocjevčice - molekulna i supramolekulna struktura, intrinzička svojstva, sinteza, pročišćavanje, modifikacija, primjena.
Nanobiotehnologija - Modifikacija nanoobjekata za primjenu u nanobiotehnologiji; Biosenzori; Testiranje i dostava lijekova
Nanoobjekti kao nosači lijekova; Primjena nanoobjekata za optičko obilježavanje i snimanje; Prednosti i nedostaci nanoobjekata za primjenu u in vivo
Elektronika na nanorazini i molekulska elektronika - Unaprjeđenja tranzistora baziranih na klasičnoj tehnologiji; Nanoelektroničke naprave; Molekulske elektroničke naprave; Kvantni stanični automat; Nanotehnologija u drugim područjima elektronike
Polimerni nanokompoziti: priprava, struktura, svojstva

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Sposobnost analize i sinteze dosadašnjih literaturnih spoznaja i njihova prezentacija. Poznavanje osnovnih pojmova nanoznanosti i nanotehnologije. Uočavanje različitosti svojstava nano-materijala i makro-materijala i razumijevanje razloga ovih različitosti. Poznavanje načina dobivanja nanomaterijala po principu ozdozgo prema dole i odozdo prema gore. Poznavanje osnovnih metoda karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s trendovima u nanotehnologiji.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje predavanjima. Laboratorijske vježbe i pisani referati. Izrada seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminari

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirana provjera znanja, pisani ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. argumentirati razloge promjene svojstava materijala do kojih dolazi na nano-skali.
2. kritički prosuđivati ideje, zamisli i tehnike u području nanotehnologije
3. argumentirati prednosti i nedostatke metoda priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore
4. integrirati znanja kemije i inženjerstva materijala u nanotehnologijama.
5. povezati strukturu i svojstava nanoobjekata i integriranih nanosustava
6. analizirati prednosti i nedostatke različitih metoda karakterizacije na nano-razini,
7. kritički prosuđivati o ograničenjima u razvoju nanomaterijala i etičkim dvojbama koje se javljaju na području nanotehnologije.
8. demonstrirati komunikacijske vještine, sposobnost kritičkog razmišljanja i spoznati potrebu daljnjeg učenja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
3. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
4. kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
5. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
6. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize
7. odgovorno organizirati laboratorijski rad
8. procijeniti granice točnosti eksperimentalnih podataka i njihove upotrebe u planiranju budućeg rada
9. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA


LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
S. Kurajica, S. Lučić Blagojević, Uvod u nanotehnologiju, HDKI, 2017.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemija okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Obavezni predmet - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije