Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Naftna goriva i maziva
Šifra: 46969
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje s vrstama i međuovisnostima između sastava i svojstava, procesima dobivanja i obrade te glavnim fizikalno-kemijskim i primjenskim svojstvima naftnih goriva i maziva.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1.Tjedan
Uvod. Naftna goriva; kemijski sastav i podjela

2.Tjedan
Plinovita naftna goriva; prirodni plin, UNP

3.Tjedan
Motorni benzini i dizelska goriva; procesi dobivanja)

4.Tjedan
Motorni benzini i dizelska goriva; procesi obrade i namješavanja

5.Tjedan
Motorni benzini i dizelska goriva; skladištenje, distribucija i rukovanje

6.Tjedan
Procesi izgaranja goriva, utjecaj sastava goriva na emisije

7.Tjedan
Svojstva motornih benzina i metode određivanja

8.Tjedan
Svojstva dizelskih goriva i metode određivanja

9.Tjedan
Sumporovi i aromatski spojevi u gorivima; utjecaj na svojstva, metode uklanjanja

10.Tjedan
Dodaci gorivima. Biogoriva

11.Tjedan
Mlazna goriva, loživa ulja

12.Tjedan
Mineralna maziva ulja; kemijski sastav, dobivanje i svojstva

13Tjedan
Dodaci mazivim uljima; utjecaj na tribološka i reološka svojstva

14.Tjedan
Sintetička maziva ulja


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Usvajanje teorijskih i primjenskih znanja o naftnim gorivima i mazivima, uključujući tehnološke sheme dobivanja, sastav, svojstva i primjenu.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Obavezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Redovito pohađanje predavanja i završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija, pismeni ili usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo.

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. opisati temeljne značajke procesa prerade nafte i njihov utjecaj na karakteristike proizvoda

2. grupirati procese dobivanja i obrade u proizvodnji goriva i maziva

3. definirati fizikalno-kemijska svojstva goriva i maziva te metode njihova određivanja

4. povezati fizikalno-kemijska svojstva goriva i maziva s mogućnostima primjene aditiva za
njihovo poboljšanje

5. prepoznati utjecaje sastava i svojstava goriva na štetne emisije nastale pri njihovom
izgaranju

6. objasniti mogućnosti proizvodnje i primjene sintetičkih goriva i maziva.


j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. primjenjivati temeljna znanja iz prirodnih znanosti pri identificiranju i opisivanju inženjerskih
problema

2. planirati eksperimente primjenom dostupne laboratorijske opreme i uređaja

3. rješavati inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije rada i dostupnih
programskih paketa

4. prikupljati informacije iz različitih izvora

5. prepoznati važnost i ulogu inženjera u društvu i nužnost primjene najviših etičkih standarda
u profesionalnom radu

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1.Općenito o nafti i procesima prerade nafte

Ishodi učenja

- povezati sastav i svojstva nafte
- opisati temeljne značajke procesa prerade nafte i njihov utjecaj na karakteristike proizvoda

Kriteriji vrednovanja

- navesti primjere međuodnosa kemijskog sastava i svojstava nafti
- objasniti utjecaje temeljnih značajki određenog procesa prerade nafte na karakteristike
proizvoda.

Nastavna jedinica

2. Naftna goriva

Ishodi učenja

- grupirati procese dobivanja i obrade u proizvodnji goriva
- definirati fizikalno-kemijska svojstva goriva i metode njihova određivanja
- povezati fizikalno-kemijska svojstva goriva s mogućnostima primjene aditiva za njihovo
poboljšanje
- prepoznati utjecaje sastava i svojstava goriva na štetne emisije nastale pri njihovom izgaranju
- objasniti mogućnosti proizvodnje i primjene sintetičkih goriva

Kriteriji vrednovanja

- za zadanu vrstu goriva definirati procese uključene u shemu proizvodnje tog goriva
- identificirati temeljna fizikalno-kemijska svojstva zadanog goriva i opisati metode njihova
određivanja
- za odabrani primjer naftnog goriva odrediti vrste aditiva za poboljšanje njegovih fizikalno-
kemijskih svojstava
- dati primjer utjecaja svojstava goriva na sastav i razinu štetnih emisija nastalih pri njihovom
izgaranju
- navesti prednosti i nedostatke proizvodnje i primjene sintetičkih goriva

Nastavna jedinica

3. Naftna maziva

Ishodi učenja

- grupirati procese dobivanja i obrade u proizvodnji maziva
- definirati fizikalno-kemijska svojstva maziva i metode njihova određivanja
- staviti u odnos fizikalno-kemijska svojstva maziva s mogućnostima primjene aditiva
- objasniti mogućnosti proizvodnje i primjene sintetičkih maziva

Kriteriji vrednovanja

- na zadanom primjeru definirati procese uključene u shemu proizvodnje maziva
- identificirati temeljna fizikalno-kemijska svojstva maziva i opisati metode njihova određivanja
- odrediti vrste aditiva za poboljšanje fizikalno-kemijskih svojstava maziva
- navesti prednosti i nedostatke proizvodnje i primjene sintetičkih maziva.
Literatura:
  1. 1. K.Sertić-Bionda, Procesi prerade nafte, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
    2. K.Sertić-Bionda, Procesi prerade nafte, vježbe za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
  2. 1.G. E. Totten, S. R. Westbrook, R. J. Shah, Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance, and Testing, ASTM International, 2003.
    2. K.Owen and T.Coley, Automotive Fuels Reference Book, Society of Automotive Engineers, Inc., 1995.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:

U Zagrebu, 12.3.2013.

 

Obavještava se studentica, Petra Maček da se javi prof. dr. sc. Katici Sertić-Bionda na Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju u četvrtak (14.3.2013) između 11 i 12 h vezano uz dogovor  oko izbornog kolegija Naftna goriva i maziva.

Autor: Katica Sertić-Bionda
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja