Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemijsko inženjerske vježbe
Šifra: 111442
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Cilj kolegija je poučiti studente metodologiji rješavanja problema u kemijskom inženjerstvu. Najčešći pristup bit će postavljanje bilanci tvari i energije, matematička interpretacija bilanci i u konačnici postavljanje, odnosno testiranje matematičkog modela kao osnove za analizu, dimenzioniranje i izvedbu procesa ili uređaja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. - 6. TJEDAN
Definiranje zadatka i cilja vježbi, pregled literature, teorijska obrada zadatka, definiranje matematičkog modela procesa, izrada plana rada.
7. TJEDAN
1. kolokvij - usmeno izlaganje Studenti obrazlažu temu i zadatak; izlaganje obuhvaća teorijske osnove vezane uz temu, literaturni pregled te daljnji plan rada.
8. - 14. TJEDAN
Uspostavljanje analitičkih metoda i tehnika, postavljanje aparature, definiranje računalne podrške, postavljanje plana eksperimenta, izbor optimizacijskih metoda.
15. TJEDAN
2. kolokvij - usmeno izlaganje Studenti obrazlažu plan eksperimenata, opisuju aparaturu i izvedbu mjerenja, analitičke metode i tehnike, i računalnu podršku i definiraju sve što je potrebno za provedbu eksperimenata i zadatka u cjelini.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Primjena metodologije kemijskog inženjerstva na fizikalne, fizikalno-kemijske i biološke procese. Timski rad. Komunikacijske sposobnosti.
OBAVEZE STUDENTA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Rad u laboratoriju i priprema izlaganja prema dogovoru s mentorom.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Vježbe, usmena izlaganja studenata

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

- usmena izvješća (po dva u svakom semestru)
- pismeno izvješće (na kraju 2. semestra
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje


NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. studenti će odabrati odgovarajuću za metodologiju rješavanja problema iz područja kemijskog inženjerstva
2. studenti će argumentirati postavljanje bilanci tvari i energije u različitim kemijsko inženjerskim problemima
3. studenti će valorizirati matematičku interpretaciju postavljenih bilanci
4. studenti će izabrati odgovarajuće matematičke modele za odabrane sustave u kemijskom inženjerstvu
5.studenti će kritički vrednovati dobivene rezultate eksperimentalnog rada I provedenog proračuna pred širim auditorijem

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize
2. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
3. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
4. samostalno planirati teorijska i eksperimentalna istraživanja
5. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
6. pokazati brzinu i sustavnost u pristupanju novim zadacima
7. sustavno vrednovati svoje rezultate uzimajući u obzir utjecaj svoga posla na društvo i okoliš
Literatura:
 1. 1. M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.
  2. R. Smith, Chemical Process Design and Integration, J.Wiley, New York, 2005.
  3. H. S. Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.
  4. Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.
  5. S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, HINUS, Zagreb, 2005.
 2. 1. R. M. Felder, R.W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, J. Wiley & Sons, New York, 2000.
  2. E.B. Nauman, Chemical Reactor Design, Optimization, and Scale-up, McGraw-Hill, NewYork, 2002.
  3. J.E. Bailey, D.F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, New York, 1986.
  4. J.D. Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, J. Wiley & Sons, Danvers, 2006.
  5. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, New York, 2006.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:

Uvodni sastanak sa studentima održat će se 17. listopada 2018. u 16.15 sati u MKV 20. Dolazak je obavezan za sve studente.

Autor: Gordana Matijašić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja