Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemijsko inženjerske vježbe
Šifra: 63677
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj kolegija je poučiti studente metodologiji rješavanja problema u kemijskom inženjerstvu. Najčešći pristup bit će postavljanje bilanci tvari i energije, matematička interpretacija bilanci i u konačnici postavljanje, odnosno testiranje matematičkog modela kao osnove za analizu, dimenzioniranje i izvedbu procesa ili uređaja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. - 6. TJEDAN
Provedba eksperimentalnog dijela rada, razvoj matematičkog modela procesa, procjena parametara procesa, optimiranje procesa.
7. TJEDAN
3. kolokvij - usmeno izlaganje
Studenti izvještavaju o izvršenom eksperimentalnom radu i tijeku proračuna, obrazlažu rezultate s obzirom na ciljeve rada.
8. - 14. TJEDAN
Provedba eksperimentalnog dijela rada, ocjena valjanosti modela, pisanje završnog izvješća.
15. TJEDAN
4. kolokvij - usmeno izlaganje Studenti iznose, obrazlažu i brane temu svog rada, od ideje, teorijskog i eksperimentalnog dijela do rasprave i zaključaka

PREDUVJET ZA POLAGANJE PREDMETA:
Predano pisano završno izvješće.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Primjena metodologije kemijskog inženjerstva na fizikalne, fizikalno-kemijske i biološke procese. Timski rad. Komunikacijske sposobnosti.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Rad u laboratoriju i priprema izlaganja prema dogovoru s mentorom. Pisanje završnog izvješća.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Vježbe, usmena izlaganja studenata.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
- usmena izvješća (2)
- pismeno izvješće (na kraju)
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. studenti će odabrati odgovarajuću metodologiju rješavanja problema iz područja kemijskog inženjerstva
2. studenti će argumentirati postavljanje bilanci tvari i energije u različitim kemijsko inženjerskim problemima
3. studenti će valorizirati matematičku interpretaciju postavljenih bilanci
4. studenti će izabrati odgovarajuće matematičke modele za odabrane sustave u kemijskom inženjerstvu
5.studenti će kritički vrednovati dobivene rezultate eksperimentalnog rada I provedenog proračuna pred širim auditorijem


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize
2. riješiti probleme znanstvenim pristupom, cak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobicajen nacin, pružajuci spektar mogucihrješenja
3. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
4. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
5. samostalno planirati teorijska i eksperimentalna istraživanja
6. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
7. pokazati brzinu i sustavnost u pristupanju novim zadacima
8. sustavno vrednovati svoje rezultate uzimajući u obzir utjecaj svoga posla na društvo i okoliš
Ishodi učenja:
 1. studenti će odabrati odgovarajuću za metodologiju rješavanja problema iz područja kemijskog inženjerstva
 2. studenti će argumentirati postavljanje bilanci tvari i energije u različitim kemijsko inženjerskim problemima
 3. studenti će valorizirati matematičku interpretaciju postavljenih bilanci
 4. studenti će izabrati odgovarajuće matematičke modele za odabrane sustave u kemijskom inženjerstvu
 5. studenti će argumentirati odabir eksperimentalnih tehnika I metodologije proračuna pred širim auditorijem
Literatura:
 1. , 1. M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.
  2. R. Smith, Chemical Process Design and Integration, J.Wiley, New York, 2005.
  3. H. S. Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.
  4. Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.
  5. S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, HINUS, Zagreb, 2005., , , .
 2. , 1. R. M. Felder, R.W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, J. Wiley & Sons, New York, 2000.
  2. E.B. Nauman, Chemical Reactor Design, Optimization, and Scale-up, McGraw-Hill, NewYork, 2002.
  3. J.E. Bailey, D.F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, New York, 1986.
  4. J.D. Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, J. Wiley & Sons, Danvers, 2006.
  5. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, New York, 2006., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja