Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Inženjerstvo graničnih površina i tribologija
Šifra: 151255
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Sustavi s graničnim površinama i njihova primjena. Vlaženje i kontaktni kut. Termodinamika međupovršina. Karakterizacija krutih površina i modeli određivanja površinske i međupovršinske energije. Adhezija, kohezija i razlijevanje. Super hidrofilne i super hidrofobne površine. Osnovni elementi tribologije. Trenje, trošenje i podmazivanje. Topografija krutih površina. Svojstva krutih i kapljevitih površina. Dizajn tribološkog sustava. Čimbenici koji utječu na trenje. Mehanizmi trenja i trošenja materijala. Tribološka ispitivanja površina, trenja i trošenja. Trenje na makro, mikro i nanorazini. Trošenje polimera, keramike i metala. Modeli trošenja materijala. Mehanizmi i kontrola trenja, trošenja i podmazivanja materijala. Novi trendovi u inženjerstvu graničnih površina i tehnologijama prevlaka.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Analizirati utjecaj fenomena površina i međupovršina na primjenska svojstva materijala.
2. Procijeniti svojstva materijala u zadanim uvjetima primjene na osnovi termodinamičkih principa i odgovarajućih proračuna.
3. Povezati mehanizme trenja i trošenja sa strukturom i tribološkim svojstvima materijala u primjeni.
4. Preporučiti odgovarajuće metode ispitivanja površinskih svojstava materijala uz vrjednovanje njihovih rezultata.
5. Predložiti odgovarajući način modifikacije površina u funkciji poboljšanja triboloških svojstava materijala.
6. Povezati ključne parametre adhezije, trenja i trošenja s optimalnim svojstvima materijala u primjeni.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

LITERATURA
1. F. Awaja et al. (2009). Adhesion of polymers. (str 948-968). Elsevier
2. M. Żenkiewicz. (2007). Methods for the calculation of surface free energy of solids. (str 137-145). OCSCO World Press
Ishodi učenja:
 1. Analizirati utjecaj fenomena površina i međupovršina na primjenska svojstva materijala.
 2. Procijeniti svojstva materijala u zadanim uvjetima primjene na osnovi termodinamičkih principa i odgovarajućih proračuna.
 3. Povezati mehanizme trenja i trošenja sa strukturom i tribološkim svojstvima materijala u primjeni.
 4. Preporučiti odgovarajuće metode ispitivanja površinskih svojstava materijala uz vrjednovanje njihovih rezultata.
 5. Predložiti odgovarajući način modifikacije površina u funkciji poboljšanja triboloških svojstava materijala.
 6. Povezati ključne parametre adhezije, trenja i trošenja s optimalnim svojstvima materijala u primjeni.
Literatura:
 1. Adhesion of polymers, , F. Awaja et al, Elsevier, 2009.
 2. Methods for the calculation of surface free energy of solids, , M. Żenkiewicz, OCSCO World Press, 2007.
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko:

  Konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti