Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Engleski jezik 1
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Engleski jezik 1
Šifra: 172026
ECTS: 1.0
Nositelji: v. pred. Nađa Dešpalj
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Prvi tjedan: Pisanje kemijskih elemenata i simbola na Engleskom jeziku. Usvanjanje razlike izmedju Američkog i Britanskog pisanja nekih riječi te izgovora rijeći na Engleskom stručnom jeziku.

Drugi tjedan: Uvod u laboratorijske instrumente, opis i primjenu tih instrumentata.

Treći tjedan: Kemijske reakcije, osnovne jedinice mjerenja, kratice tih mjernih jedinica, opisivanje svojstva krutih, tekučih tvari i plinova.

Četvrti tjedan: Spojevi, otopine, opis inih i reakcija. Kemijske jednažbe i kako ih sve možemo na Engleskom interpretirati na stručnom Engleskom jeziku. Tabela kemijskih elemenata i način kako su elementi rasporedjeni u grupama..Imenovanje grupa kemijskih elemenata.

Peti tjedan: Osnovne kemijske reakcije i imena tih reakcija na Engeskom jeziku struke.

Šesti tjedan: Prefiksi u stručnoj terminologiji kemije na Engleskom jeziku. Tradicionalni i moderni nazivi kemijskih spojeva na Engleskom jeziku.

Sedmi tjedan: Imenovanje poliatomskih iona na Engleskom jeziku.struke.

Osmi tjedan: Imenovanje binarnih spojeva i okso kiselina na Engleskom jeziku struke. Vježbanje izgovora kiselina na Engleskom jeziku.

Deveti tjedan: Svojstva materijala i opis krutih tvari, tekučih tvari te plinova na Engleskom jeziku struke.

Deseti tjedan Nazivi pridjeva, imenica i glagola na Engleskom jeziku struke. Sinonimi i antonimi tih imenica. Sufiksi u Engleskom jeziku struke. Značenje prefiksa i sufiksa. Prezent vrijeme.

Jedanaesti tjedan: Opis metala, polumetala i ne metala. Elektronegativnost. Svojstva tekučina i plinova. Pretvaranje iz jednog stanja u drugo stanje i glagoli koji tu pretvorbu opisuju na Engleskom jeziku struke.

Dvanaesti tjedan: Svojstva krutih tvari. Postavljanje pitanja u vezi raznih svojstva tvari na Engleskom jeziku struke. Opis svojstva spojeva i pretvorbe fizičkih i kemijskih svojstva tvari. Elektronski afinitet.

Trinaesti tjedan: Pisanje životopisa u anti kronološkom redoslijedu na Engleskom jeziku.

Četrnaesti tjedan: Pisanje postera na zadanu temu na Engleskom i usmeno izlaganje online.

Petnaesti tjedan: pisanje kolokvija.
Literatura:
 1. Basic Chemistry by C. Douglas Billet, MTC Technical and Scientific English series
  Media Training Corporation
  An ELT course and workbook in fundamental chemistry
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • v. pred. Nađa Dešpalj:

  U prvom semestru
  Utorak u 16h

  U drugom semestru
  Utorak u 15h

  Lokacija: