Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Elektrokemija i materijali elektrokemijskih pretvornika i spremnika energije
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Elektrokemija i materijali elektrokemijskih pretvornika i spremnika energije
Šifra: 196735
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Mandić
prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Osnove elektrokemijskih pretvornika energije. Termodinamika i kinetika elektrodnih reakcija. Dizajn i konstrukcija galvanskih članaka, gorivnih članaka i superkondenzatora. Aktivni elektrodni materijali i njihova karakterizacija. Razvoj novih elektrodnih materijala i kompozita za izvore struje s visokom gustoćom energije i snage. Modeliranje i testiranje elektrokemijskih pretvornika i spremnika energije. Tehnike za istraživanje i određivanje svojstava elektroda.

OPIS
Predavanja će se održavati na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Svakom studentu će se dodatno dodijeliti tema seminarskog rada, po mogućnosti iz područja koje se odnosi na temu doktorskog rada.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije, laboratorijski rad.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Pismena i usmena provjera znanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Procijeniti mogućnost primjene određenog materijala kod elektrokemijskih spremnika i pretvornika energije.
2. Izvesti zaključke o svojstvima materijala temeljene na spoznajama vezanim uz termodinamiku i kinetiku elektrodnih reakcija.
3. Kreirati elektrokemijske eksperimente za sintezu i karakterizaciju elektrokemijski aktivnih materijala.
4. Analizirati i interpretirati podatke dobivene u elektrokemijskim eksperimentima.
5. Osmisliti nove napredne materijale i tehnologije koji se mogu iskoristiti u razvoju elektrokemijskih spremnika i pretvornika energije.
6. Proračunati karakteristične veličine vezane uz elektrokemijske pretvornike i spremnike na temelju podataka dobivenih elektrokemijskim mjerenjima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

LITERATURA
1. C. Vincent, B. Scrosati, Modern Batteries, Butterworth-Heinemann, 2003
2. B. Scrosati, K. Abraham, W. van Schalkwijk, J. Hassoun, Lithium Batteries: Advanced Technologies and Applications, Wiley, 2013
3. Z. Mandić, predavanja
4. M. Kraljić Roković, predavanja
Literatura:
  1. C. Vincent, B. Scrosati: Modern Batteries.
  2. B. Scrosati, K. Abraham, W. van Schalkwijk, J. Hassoun: .Lithium Batteries: Advanced Technologies and Applications.
  3. Zoran Mandic: Predavanja
  4. Marijana Kraljić Roković: Predavanja
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: