Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Electrochemical Energy Storage and Conversion
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Electrochemical Energy Storage and Conversion
Šifra: 217176
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Mandić
izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Cilj kolegija je omogućiti studentima stjecanje temeljnih i primijenjenih znanja i vještina neophodnih za razumijevanje uloge elektrokemijskih spremnika i pretvornika energije u gospodarstvu, principima njihovog rada i primjene te metodologiji dizajna i razvoja novih elektrokemijskih spremnika i pretvornika energije kao i naprednih materijala od kojih se sastoje.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Uvod u elektrokemijske pretvornike energije, njihova podjela, povijesni pregled te njihova uloga u rješavanju energijskih i ekoloških problema sadašnjice
1. Tjedan: Fizikalno kemijski i elektrokemijski principi rada elektrokemijskih pretvornika energije. Termodinamika elektrokemijskih pretvornika i spremnika energije
2. Tjedan: Elektrokemijska kinetika, prenaponi te gubici u radu elektrokemijskih pretvornika energije. Ireverzibilnost elektrokemijskih reakcija
3. Tjedan: Galvanski članci. Podjela i principi.
4. Tjedan: Punjivi galvanski članci. Olovni akumulatori, Ni/Cd, Ni/MH galvanski članci,
5. Tjedan: Litijske baterije
6. Tjedan: Napredni materijali i tehnologije u izradi baterija
7. Tjedan: Kolokvij
8. Tjedan: Gorivni članci, Principi rada, podjela, svojstva i primjena (1. dio)
9. Tjedan: Gorivni članci, Principi rada, podjela, svojstva i primjena (2. dio)
10. Tjedan: Goriva za gorivne članke
11. Tjedan: Elektrokemijski kondenzatori. Principi i primjena.
12. Tjedan: Materijali i testiranje elektrokemijskih kondenzatora
13. Tjedan: Testiranje i analiza elektrokemijskih pretvornika i spremnika energije. Određivanje stanja napunjenosti i stanja zdravlja.
14. Tjedan: Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:
predavanja
vježbe
samostalni zadaci
laboratorij

Obveze studenata
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%.
Izostanak sa seminara i vježbi mora se nadoknaditi.
Prije polaganja ispita student je dužan odraditi sve vježbe te predati domaće zadaće i referate iz vježbi.

Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave
Eksperimentalni rad
Kolokvij
Seminarski rad
Praktični rad
Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Planirati i samostalno provoditi eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u kreativnom rješavanju inženjerskih problema nudeći održiva tehnološka rješenja.
- Optimirati cjelovite i održive tehnološke procese analizom i modeliranjem s ciljem postizanja minimalne količine otpadnih tvari, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa.
- Primijeniti alate, metode i norme za praćenje i procjenjivanje kvalitete procesa i proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš te utvrditi potencijalne rizike u radu tehnoloških procesa i razvoja proizvoda.
- Kritički analizirati, vrednovati i interpretirati vlastite rezultate uspoređujući ih s postojećim rješenjima dostupnima u znanstvenoj i stručnoj literaturi
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. Definirati opseg elektrokemijskih tehnologija i njihove principe za primjenu u elektrokemijskim spremnicima energije
2. Objasniti elektrokemijske fenomene i procese koji su temelj rada elektrokemijskih pretvornika energije
3. Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih vrsta elektrokemijskih tehnologija u primjeni u elektrokemijskim pretvornicima energije
4. Osmisliti i postaviti eksperimente za testiranje i razvoj materijala u primjeni u elektrokemijskim pretvornicima energije
5. Predložiti različite mogućnosti rješavanja energijskih i ekoloških problema današnjice
6. Primijeniti stečena znanja u praksi u razvoju baterijskih sustava i njihovom modeliranju
Ishodi učenja:
 1. Definirati raspodjelu podataka
 2. Primijeniti statističke testove hipoteze u kemiji
 3. Upotrijebiti metode eksploracije podataka u stvarnim kemijskim sustavima
 4. Primijeniti metode modeliranja i optimiranja
 5. Ekstrahirati korisne informacije
 6. Kalibrirati analitički sustav, obraditi mjerni signal sa svrhom dobivanja korisne informacije
Literatura:
 1. Practical Guide to Chemometrics, , P. Gemeprline, 2. izd., CRC Press, Boca Raton, 2006.
 2. Chemometrics Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant, , R. G. Brereton, Wiley, West Sussex, 2003.
 3. Statistical Methods in Analytical Chemistry,, , P. C. Meier, R. E. Zund, 2. izd., Wiley, New York, 2000.
 4. Neural Networks in Chemistry and Drug Design, , J. Zupan, J. Gasteiger, Wiley-VCH, Weinheim, 1999.
 5. Chemometrics in Environmental Analysis, , J. W. Einax, H. W. Zwanziger, S. Geiß, Wiley-VHC, Weinheim, 1997.
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Fabio Faraguna:

  Srijedom od 8 do 10 uz prethodnu najavu na e-mail.

  Lokacija:
Obavijesti