Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Aditivna proizvodnja u kemijskom inženjerstvu
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Aditivna proizvodnja u kemijskom inženjerstvu
Šifra: 202665
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Aditivna proizvodnja u kemijskom inženjerstvu

Nositelj
Domagoj Vrsaljko

Cilj kolegija
Usvajanje temeljnih i specifičnih znanja o tehnologijama aditivne proizvodnje tj. 3D-ispisa.

Izvedbeni program kolegija
1. Pregled tehnologija proizvodnje. Uvod u tehnologije aditivne proizvodnje.
2. Temeljna načela aditivne proizvodnje.
3. Polimerni materijali za tehnologije aditivne proizvodnje.
4. Metalni materijali za tehnologije aditivne proizvodnje.
5. Keramički materijali za tehnologije aditivne proizvodnje.
6. Pregled tehnologija aditivne proizvodnje za polimerne materijale. Pregled tehnologija aditivne proizvodnje za metale materijale. Pregled tehnologija aditivne proizvodnje za ostale materijale.
7. Korištenje 3D-pisača za proizvodnju stereolitografijom (SLA). Korištenje 3D-pisača za proizvodnju rastaljenim filamentom (FFF). Korištenje 3D-pisača za proizvodnju selektivnim laserskim sinteriranjem (SLS).
8. Primjeri primjena aditivne proizvodnje u kemijskom inženjerstvu .
9. Izrada modela CAD softverom 1.
10. Izrada modela CAD softverom 2.
11. Samostalna izrada modela.
12. Samostalna izrada modela.
13. Prijenos datoteke u softver za rad s 3D-pisačem (Slicer).
14. Izrada proizvoda 3D-pisačem.
15. Kolokvij.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Usvajanje temelja o materijalima. Usvajanje temeljnih i specifičnih znanja o tehnologijama aditivne proizvodnje tj. 3D-ispisa. Učenje timskom radu te stjecanje sposobnosti usmenog i pismenog komuniciranja s ekspertima na ovom i srodnim područjima.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Pohađanje nastave: predavanja, vježbe na računalu i laboratorijske vježbe.

Način izvođenja nastave
Predavanja, vježbe na računalu i laboratorijske vježbe.

Način provjere znanja i polaganja ispita
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom izvođenja nastave kroz razgovor.
Izrađen virtualni model + 3D- ispis modela i pismeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. usporediti mogućnosti i odabrati odgovarajući materijal za ciljani proizvod uzevši u obzir mehanička i kemijska svojstva materijala i proizvoda
2. usporediti mogućnosti i odabrati optimalnu tehnologiju aditivne proizvodnje za ciljani proizvod
3. odabrati osnovne korake pri postupcima aditivne proizvodnje
4. izraditi osnovni virtualni model ciljanog proizvoda
5. usporediti mogućnosti i odabrati optimalne detaljne postavke odabranog postupka proizvodnje
6. usporediti kvalitetu izrađenog proizvoda i predložiti postupke kojima će se približiti ciljanim svojstvima

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
3. planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
4. odabrati prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
5. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
Ishodi učenja:
 1. Usporediti mogućnosti i odabrati odgovarajući materijal za ciljani proizvod uzevši u obzir mehanička i kemijska svojstva materijala i proizvoda
 2. Usporediti mogućnosti i odabrati optimalnu tehnologiju aditivne proizvodnje za ciljani proizvod
 3. Odabrati osnovne korake pri postupcima aditivne proizvodnje
 4. Izraditi osnovni virtualni model ciljanog proizvoda
 5. Usporediti mogućnosti i odabrati optimalne detaljne postavke odabranog postupka proizvodnje
 6. Usporediti kvalitetu izrađenog proizvoda i predložiti postupke kojima će se približiti ciljanim svojstvima
Literatura:
 1. Predavanja u sklopu kolegija, , D Vrsaljko, , .
 2. Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing, , Ian Gibson, David W. Rosen, Brent Stucker, , .
3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko:

  Konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti

Prvi tjedan nastave nema predavanja. Prvo predavanje kolegija Aditivna proizvodnja u kemijskom inženjerstvu održat će se drugi tjedan nastave u četvrtak 12. listopada 2023. u učionici S-0 (Savska cesta 16, prizemlje) s početkom u 8:00 točno! Nastavne materijale možete pronaći na Merlinu.

Nastava se održava kroz 6 tjedana predavanja, 3 radionice u učionici i 1 individualni dan u laboratoriju. Između radionica i laboratorija je dan period za izradu vlastitog modela u kojem se nastava provedi kroz individualne ili grupne konzultacije. Zadnji termin je korišten za provjeru znanja.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko