Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ambalažni polimerni materijali
Šifra: 47039
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenta s ambalažnim polimernim materijalima, njihovom ulogom i njihovom važnošću u pakiranju te područja njihove primjene.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
Predavanja:
1. Uvod. Podjela ambalaže, funkcija ambalaže
2. Svojstva robe, svojstva ambalažnih materijala
3. Ambalaža i označavanje, proizvodnja i potrošnja
4. Svojstva i karakteristike ambalažnog materijala
5. Barijerna svojstva, biopolimeri
6. Polimeri za ambalažne materijale
7. Biodegradabilni polimeri.
8. I. kolokvij
9. Slojeviti ambalažni materijali
10. Tehnološki postupci oblikovanja
11. Ambalažni materijali i otpad - karakterizacija
12. Zbrinjavanje ambalažnih materijala
13. Recikliranje ambalažnih materijala.
14. II kolokvij

Seminarski rad:
- Izrada prezentacije i/ili pisanog seminarskog rad na zadanu temu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije studenata - studenti se osposobljavaju i postaju kompetentni za rad na području polimernih ambalažnih materijala te stječu uvid u području zbrinjavanja polimernog ambalažnog otpada.
Specifične kompetencije studenata - stječu znanja i kompetencije o značaju ambalažnih polimernih materijala te stječu znanja za njihovu kontrolu kvalitete.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i kolokvirati sve vježbe, predati seminarski rad. Tijekom nastave prati se pripremljenost studenata, za aktivnost i znanje student dobiva plus, a za izostanke, neaktivnost i nepripremljenost dobiva minus.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
1. Predavanja - Power point prezentacija,
2. Seminari - prezentacija ili pismeni sem. rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz seminara ocjenjuje se nakon predaje referata i web prezentacije.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Opća, anorganska, organska kemija i fizikalna kemija,

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. stjecanje, razumijevanje i analiziranje znanja vezano za funkciju polimerne ambalaže, odnos roba-ambalaža, svojstva polimernih ambalažnih materijala za prehrambene proizvode.
2. stjecanje, razumijevanje i analiziranje stečenih znanja vezano za tehnologije prerade polimernih proizvoda
3. sposobnosti razumijevanja i primjene pojedinih metoda kontrole procesa te kontrole kvalitete proizvoda
4. sposobnost samostalnog prezentiranja i interpretacije laboratorijskih rezultata u pismenom i usmenom obliku
5.Spoznaja potrebe za daljnjim usavršavanjem

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. poznavanje i razumijevanje znanstvenih principa važnih za kemiju i inženjerstvo materijala: strukture, svojstva, proizvodnje i upotreba materijala
2. sposobnost samostalnog i timskog rada te prezentacija rada u pismenom i usmenom obliku
3. primjenjivanje znanja u rukovanju različitom znanstvenom opremom za karakterizaciju materijala te primjenu normi inženjerske prakse
4. svijest o utjecaju kemije i inženjerstva materijala na društvo i na okoliš.
5. sposobnost selekcije i primjene prikladnih metoda i opreme analize povezane s proizvodnjom i uporabom materijala te kritične analize rezultata.

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica

Predavanja.

1.Uvod - ambalažni materijali
- funkcija ambalaže- podjela s obzirom na primjenu; zaštitna, skladišna, uporabna, prodajna.
- svojstva ambalažnih materijala s obzirom na robu koja se pakira, s obzirom na sam materijal (povećana permeabilnost, povećana toplinska i UV postojanost, zadovoljavajuća mehanička svojstva).
seminarski rad:
- o ulozi ambalaže općenito
- o zahtjevima na svojstva polimerne ambalaže za pakiranje hrane

2. Polimerni materijali u ambalaži:
-vrste: PE,PP,PET,PVC
- svojstva; mehanička, barijerna, postojanost materijala
- prerada: ekstrudiranje, injektiranje
- primjena: prehrani, transportna, skladišna
- zdravstvena ispravnost
seminarski rad:
- o kontroli kvalitete ambalažnih polimernih materijala
- o nanostrukturiranim ambalažnim polimernim materijalima,
- o senzorima u prehrambenoj polimernoj ambalaži

Ishodi učenja
- stjecanje i sinteza znanja;
o značaju i ulozi ambalažnih materijala i ambalaže,
o kemijskom sastavu, proizvodnji, o svojstvima i mogućnosti primjene polimernih ambalažnih materijala

- sposobnost razumijevanja utjecaja kemijskog sastav i strukture na svojstva i ulogu polimerne ambalaže te upoznavanja postupaka njezine prerade
- stjecanje i razumijevanje znanja;
o očuvanju hrane, sigurnosti hrane ovisno o kvaliteti ambalaže

Kriteriji vrednovanja
- ocjene seminarskih radova-pismeni i usmeni dio

- provjera znanja na
- kolokvijima
- ili ispitu
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

2. kolokvij iz kolegija APM održat će se u predavaonici S0, Savska 14. 1. 2021. od 13h do 15h.

 

prof. Zlata Hrnjak-Mugrić

Kolokvij iz kolegija APM održat će se u predavaonici S0, Savska 16. 19.11. 2020. od 16h do 18h.

 

prof. Zlata Hrnjak-Mugrić

Predavanja iz predmeta „Ambalažni polimerni materijali“ započet će   15.10.2020., prema rasporedu u 16h, online .

 

Nastava će se održavati preko zoom aplikacije.

 

 

Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja