Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Martina Miloloža, mag. ing. oecoing....

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i zaključka Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije s 2. redovite sjednice u 355. ak. god. 2023./2024. održane dana 20. studenoga 2023., Martina Miloloža, mag. ing. oecoing. branit će

14. prosinca 2023. godine u 12,00 sati

u Vijećnici 1 Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41/2, Zagreb (zgrada Zagrepčanke) doktorski rad pod naslovom:

Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastikom primjenom bakterija izoliranih iz okoliša

izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dajane Kučić Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i prof. dr. sc. Šime Ukića, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  2. izv. prof. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  3. dr. sc. Vlatka Filipović Marijić, znan. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Autor: Tihana Popović
Popis obavijesti