Opcije pristupačnosti Pristupačnost
POZIV na istraživački seminar - Ivana...

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

IVANA SOKOL

dana 2. listopada 2023. u 16:00 sati

u Vijećnici 2 Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41/2, iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Novi 2-supstituirani derivati benzotiazola i benzimidazola – sinteza, strukturna karakterizacija, antitumorska i antibakterijska ispitivanja.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Autor: Tihana Popović
Popis obavijesti