Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mario Bohač, mag. ing. oecoing. -...

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i zaključka Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije s 7. redovite sjednice u 354. ak. god. 2022./2023. održane dana 22. svibnja 2023., Mario Bohač, mag. ing. oecoing. branit će

1. lipnja 2023. godine u 10,00 sati

u Vijećnici 1 Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41/2, Zagreb doktorski rad pod naslovom:

Priprema i primjena tankih filmova nanostrukturiranoga titanijeva dioksida i kompozita s barijevim titanatom

(Synthesis and application of nanostructured titania thin films and their composites with barium titanate)

izrađen pod mentorstvom dr. sc. Krunoslava Juraića, v. znan. sur., Institut Ruđer Bošković, Zagreb i doc. dr. sc. Petra Kassala, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Jelena Macan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – predsjednica Povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  3. dr. sc. Maja Mičetić, znan. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Autor: Tihana Popović
Popis obavijesti