Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Filip Car, mag. ing. oecoing. -...

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl.83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13  i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 258. redovite sjednice održane dana 19. rujna 2022., Filip Car, mag. ing. oecoing. branit će

30. rujna 2022. godine u 15,00 sati

u predavaonici S-1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 16, Zagreb doktorski rad pod naslovom:

Razvoj monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju aromatskih hlapljivih organskih spojeva primjenom tehnologije 3D-ispisa

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  2. izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Autor: Tihana Popović
Popis obavijesti