Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Bruno Zelić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01 4597 104
Telefon kućni:
104
Zavod/služba:
Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu
Godina diplomiranja:
1996.
Godina magistriranja:
1999.
Godina doktoriranja:
2003.

Nastava

Životopis

Rođen u Osijeku 15. srpnja 1973. Oženjen je i otac dvoje djece. Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1996., magistrirao 1999. i doktorirao 2003. tezom „Studij procesa biotransformacije glukoze u pirogrožđanu kiselinu s cijelim stanicama Escherichia coli“. U Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 1996. je znanstveni novak, od 1999. asistent, od 2003. docent, od 2007. izvanredni profesor, a od 2012. godine redoviti profesor. Od 2009. do 2013. obavlja dužnost prodekana za nastavu, a od 2013. do 2017. obavlja dužnost dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Boravio je kao istraživač od 2000. – 2002. na Institute of Biotechnology II, Research Center Jülich, Njemačka. Dobitnik je Rektorove nagrade (1994. i 1995), godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (1999), nagrade Hrvatskog društva kemijskih inženjera (2003.) i nagrade Vera Johanides Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2007.)

Znanstveno se bavi primjenom metodologije kemijskog inženjerstva u razvoju bioprocesa. Objavio je 48 znanstvenih radova u časopisima citiranim u tercijarnoj bazi podataka Web of Science, sedam radova u ostalim časopisima, 16 radova u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, a koautor je tri poglavlja u knjizi i dva patenta. Kao pozvani predavač održao je pet pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a sudjelovao je s preko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao član znanstveno-organizacijskog odbora sudjelovao je u radu četiri domaća i osam međunarodnih znanstvenih skupovaa, a na pet je bio predsjednik znanstveno-organizacijskog odbora. Bio je voditelj tri međunarodna znanstvena projekta (od čega jednog FP6 projekta), dva domaća znanstvena projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost te je sudjelovao u realizaciji šest domaćih znanstvenih projekata financiranih od strane MZOS-a.

Uveo je tri nova kolegija, po jedan na preddiplomskom, dodiplomskom i doktorskom studiju, te bio mentor 13 završnih radova, 18 diplomskih radova, pet specijalističkih završnih radova i pet doktorskih disertacija. Bio je član radne skupine za pokretanje preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo, diplomskog studija Ekoinženjerstvo i sveučilišnog preddiplomskog studija Inženjerstvo na engleskom jeziku, a od 2011. do 2014. bio je voditelj sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo.

Predstavnik je Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Vijeću tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 2009., a od 2010. do 2014. bio je član Radne skupine za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu. Od 2005. godine član je uredničkog odbora međunarodnog časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu i European Federation of Chemical Engineering. Od 2016. godine član je Upravnog odbora European Federation of Chemical Engineering.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

Popis najznačajnijih radova objavljenih u zadnjih 5 godina

1. Šalić, Anita; Faletar, Petra; Zelić, Bruno. NAD+ regeneration in a microreactor using permeabilized baker's yeast cells. Biochemical Engineering Journal, 77 (2013) 88-96, IF = 2,368/2013, Q1

2. Šalić, Anita; Ivanković, Mia; Ferk, Elvira; Zelić, Bruno. ADH based NAD+ regeneration in a microreactor. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88 (2013) 1721-1729, IF = 2,494/2013, Q1

3. Šalić, Anita; Zelić, Bruno. ADH catalysed hexanol oxidation with fully integrated NADH regeneration performed in microreactors connected in series. RSC Advances, 4 (2014) 41714-41721, IF = 3,840/2014, Q1

4. Pandurić, Nikola; Šalić, Anita; Zelić, Bruno. Fully integrated biotransformation of fumaric acid by permeabilized baker's yeast cells with in situ separation of L-malic acid using ultrafiltration, acidification and electrodialysis. Biochemical Engineering Journal, 125 (2017) 221-229, IF = 2,892/2016, Q1

5. Panjičko, Mario; Zupančič, Gregor Drago; Fanedl, Lijana; Marinček Logar, Romana; Tišma, Marina; Zelić, Bruno. Biogas production from brewery spent grain as a mono-substrate in a two-stage process composed of solid-state anaerobic digestion and granular biomass reactors. Journal of Cleaner Production, 166 (2017) 519-529, IF = 5,715/2016, Q1

Profesionalni interesi i članstva

1. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, član

2. European Federation of Chemical Engineering, član Upravnog odbora

3. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

4. Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu (član)

Izabrani projekti

Voditelj projekata:

1. Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela, istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost, 2017-2021

2. Pseudomonas 2.0: Industrial biocatalysis using living cells (EIB.10.041), second transnational FP-6 ERA-IB call for proposals, 2011-2014

3. Održivi bioseparacijski procesi, projekt Uspostavne potpore Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 2009-2012

4. Applied Biocatalysis, bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i DAAD, 2006-2007

5. Biotransformations and bioseparation processes, bilateralni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2006-2007

Povijest zaposlenja

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

2017 - redoviti profesor u trajnom zvanju

2013 - 2017 dekan

2012 - 2017 redoviti profesor

2009 - 2013 prodekan za nastavu

2007 - 2012 izvanredni profesor

2003 - 2007 docent

1999 - 2003 asistent

1996 - znanstveni novak