Poruka studentima

"Dragi studenti, nadamo se da ste svi dobro u novonastalim okolnostima i iskreno vam svima zahvaljujemo na dosadašnjem sudjelovanju u nastavi na daljinu, koji je jedan novi oblik izvođenja nastave kako za vas tako i za nastavnike. Odgovori na pitanja proizašlih iz ankete Studentskog zbora sažeti su u nekoliko točaka:

1. Vezano uz provođenje kolokvija i ispita želimo naglasiti kako će oni biti provođeni sukladno preporukama Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja o vrednovanju nastave na daljinu (https://skolazazivot.hr/upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-tijekom-nastave-na-daljinu/). Sukladno tim preporukama, odluka je predmetnog nastavnika na koji će način provoditi vrednovanje ishoda učenja: on line kolokvijem, spajanjem dva kolokvija u jedan, provođenjem kolokvija u predavaonici, provođenjem samo ispita itd., a sukladno mjerama Stožera civilne zaštite. Profesori su obavijestiti studente na koji će se način provoditi kolokviji kako bi se studenti na vrijeme mogli pripremiti za provjeru ishoda učenja. Svakako kod on line provođenja treba uzeti u obzir i dostupnost resursa (računala s kamerom i pristup internetu) studenata.

2. Izvanredni ispitni rok nije ukinut već odgođen odlukom dekana, a sukladno Odluci Vlade RH i Stožera civilne zaštite budući da se nije mogao održati zbog zabrane okupljanja. Termin odgođenog ispitnog roka utvrdit će se naknadno, a sukladno mjerama Stožera civilne zaštite i Vlade RH.

Prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Zagrebu (Članak 43) studentima smo dužni osigurati 6 ispitnih rokova, no mi omogućujemo našim studentima i dodatna dva ispitna roka, dakle u ovom trenutku ukupno 8. Bude li potrebno, studentima će se osigurati i dodatni ispitni rokovi, sukladno odluci Fakultetskog vijeća ili dekana.

3. Laboratorijske vježbe gdje je god to moguće su odgođene prema kraju semestra i profesori gdje je god to moguće terminie vježbi koriste za održavanje predavanja kako bi se oslobodili temini samo za provođenje vježbi kada to situacija dopusti. Profesori su u suradnji a asistentima gdje je god moguće ostvarenje ishoda učenja provode on line vježbe. Naravno da na nekim kolegijima to nije u potpunosti moguće i razmatramo modele provedbi dijela tih vježbi. Dakle, niti jedan kolegij koji sadrži vježbe studenti neće morati ponavljati ili ponovno upisivati, već ćemo iznaći model kako da ostvare ishode učenja i polože predmet.

4. Zgrade Fakulteta  su većim dijelom uporabne, a oni dijelovi koji trenutno nisu uskoro će biti.

5. Završetak eksperimentalnog dijela završnih i diplomskih radova provest će se u dogovoru s mentorom. U slučaju nemogućnosti završetka eksperimentalnog dijela u dogovoru s mentorom će se iznaći za studenta prihvatljivo rješenje te ukoliko položi sve ispite i  ispuni sve obveze moći će pristupiti obrani rada.

6. Ako studenti neće moći obaviti stručnu praksu u predviđenom vremenu također će se iznaći za studenta prihvatljivo i izvedivo rješenje za odradu na Fakultetu.

7. Budući da do ove izvanredne situacije profesori nisu imali puno iskustva s izvođenjem nastave na daljinu, apeliram kod studenata na razumijevanje i strpljenje kako bi se i nastavnici još više mogli prilagoditi novonastalim okolnostima, a za što su im sada dostupne platforme i resursi.

Nastava na daljinu ne podrazumijeva nužno održavanje on line predavanja u terminima kao u predavaonici, već interaktivnost između studenta i nastavnika koja može biti u realnom vremenu ili putem odgovarajućih platformi izvan termina predavanja, a uključuje sve one materijale koji osiguravaju ostvarenje ishoda učenja. Iskreno se nadam da ćemo u tome svi zajedno uspjeti na vašu korist i zadovoljstvo kako biste bili spremni za tržište rada sa svim kompetencijama koje predviđa studijski program.

I na kraju, želimo svima poručiti da vas, naše studente, zdušno podupiremo u ovima za sve teškim trenucima, potrudit ćemo se prilagoditi vam praćenje nastave na daljinu, a vi nemojte odustati od vaših vizija, ciljeva, snova a napose studiranja!

Mudra izreka kaže: "Gdje ima vjere, ima i volje i načina."

Želim nam svima puno optimizma, motivacije i zdravlja. Sve ostalo neće uzmanjkati.

Uprava”

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti