Specijalistički studij Naftno-petrokemijsko inženjerstvo - natječaj

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij

NAFTNO-PETROKEMIJSKO INŽENJERSTVO

u akademskoj godini 2017./2018.

 

Poslijediplomski specijalistički studij Naftno-petrokemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala, Ekoinženjerstvo ili Primijenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ili drugi srodni studij iz tehničkog područja. Od kandidata koji nisu završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz tehničkog područja može se prema odluci Stručnog vijeća studija zatražiti polaganje razlikovnih ispita. Minimalna prosječna ocjena dodiplomskog ili diplomskog studija potrebna za upis je dobar.

Poslijediplomski specijalistički studij traje dva semestra. Troškovi studija po semestru za akademsku godinu 2017./2018. iznose 8.000,00 kn. Ukoliko troškove snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku o pokriću troškova poslijediplomskog specijalističkog studija.

Za upis na studij potrebno je podnijeti molbu s naznačenim podatcima za kontakt (adresa stanovanja) i uz molbu priložiti ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije, prijepis svih ocjena sa studija, potvrdu o državljanstvu (domovnica ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo), životopis te potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Kandidati strani državljani moraju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog ili engleskog jezika. U svemu ostalom njihove će se zamolbe razmatrati pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH.

Razgovor s pristupnikom obvezan je dio upisnog postupka.

Molbe na natječaj primaju se u roku od 60 dana od dana objave i dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

STUDENTSKA REFERADA, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 177

Pobliže obavijesti moguće je dobiti:

na broj telefona: +385 (1) 4597 278, mrežnoj stranici studija:

http://www.fkit.unizg.hr/specijalisticki/NPI

ili na e-mail: eslezak@fkit.hr