Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Vježbe iz inženjerstva materijala
Šifra: 63416
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje znanja, razvijanje metodologije i pristupa u samostalnom znanstvenom radu u području kemije i inženjerstva materijala. Cilj se može postići stjecanjem kompetencija u analizi i sintezi dosadašnjih literaturnih spoznaja, samostalnom eksperimentalnom radu i analizi rezultata.

IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
1.tjedan: Upoznavanje studenata s ciljevima i ishodima učenja kolegija, kriterijima vrednovanja, aktivnostima i ispitnim kriterijima. Odabir tema od strane studenata.
2.- 4. tjedan: Analiza i sinteza literaturnih spoznaja vezanih uz zadanu problematiku; Upoznavanje s prednostima i nedostatcima metoda priprave materijala; upoznavanje s metodologijom rada i analizom rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
5. tjedan: Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja za zadanu problematiku auditoriju studenata i nastavnika
6.-14. tjedan: Samostalno provođenje odabranih elemenata inženjerstva materijala (priprave, karakterizacije, primjene) ovisno o zadanoj temi. Prezentacija ukupnog rada i rezultata vlastitog zadatka u pismenoj formi.
15. tjedan: Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije:
- Stjecanje iskustava samostalnog rada na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju.
- Prezentiranje literaturnih spoznaja, vlastitih rezultata i zaključaka u usmenoj i pismenoj formi
Specifične kompetencije:
- Primjena znanstvenih principa kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
- Razumijevanje i primjena ovisnosti između elementa inženjerstva materijala (metoda priprave, karakterizacije, svojstava, uporabe) za različite vrste materijala (keramičkih, polimernih, metalnih)
- Analiza materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim
spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
- Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja zadane problematike auditoriju studenata i nastavnika
- Samostalno izvesti postavljeni eksperimentalni zadatak
- Prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u pismenoj formi.
- Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Izvršene sve obveze u nastavi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
- konzultacije s mentorima
- samostalni rad u laboratoriju
- usmena i pismena prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Primijeniti znanstvene principe kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
2. Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) određenog materijala (keramika, polimer ili metal) ovisno o zadanoj temi
3. Stjecati iskustava samostalnog rada u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
4. Analizirati materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
5. Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke
6. Prezentirati literaturne spoznaje, vlastite rezultate i zaključke u usmenoj i pismenoj formi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Poznavanje i razumijevanje znanstvenih principa važnih za kemiju i inženjerstvo materijala
2. Poznavanje i razumijevanje četiri temeljna elementa kemije i inženjerstva materijala: strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe materijala
3. Vještine potrebne za rad u kemijskom i fizikalnom laboratoriju, korištenje laboratorijske opreme i rad u laboratoriju na siguran način
4. Sposobnost analize materijala primjenom kemijskih i fizikalnih tehnika te primjenom instrumentalnih metoda analize
5. Sposobnost selekcije i primjene prikladnih metoda i opreme analize povezane s proizvodnjom i uporabom materijala te kritička analiza rezultata
6. Sposobnost samostalnog učinkovitog rada, te prezentacije rada u pismenoj i usmenoj formi

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Pregled znanstvenih i /ili stručnih literaturnih spoznaja
Ishodi učenja
- prepoznati ključne znanstvene spoznaje relevantne za zadanu temu
- odabrati metode priprave materijala
- odabrati tehnike karakterizacije važne za primjenu materijala
- prezentirati zadanu problematiku širem auditoriju Ishodi učenja
Kriteriji vrednovanja
- analizirati i sintetizirati literaturne spoznaje vezane uz zadanu problematiku
- razumjeti prednosti i nedostatke pojedinih metoda priprave materijala
- objasniti metodologiju rada i analizu rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
- izraditi usmenu prezentaciju sa definiranim ciljem, literaturnim spoznajama i skicirati dijagram tijeka istraživanja zadane problematike

Nastavna jedinica 2: Eksperimentalna provedba zadatka
Ishodi učenja
- stjecanje samostalnih iskustava i rad na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
Kriteriji vrednovanja
- samostalno provesti odabrane elemente priprave materijala i /ili karakterizacije materijala ovisno o zadanoj temi

Nastavna jedinica 3: Završna analiza i prezentacija rezultata zadatka
Ishodi učenja
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada,
- argumentirano zaključivati na temelju rezultata analize i literaturnih spoznaja
- prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u usmenoj i pismenoj formi
Kriteriji vrednovanja
- Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) za zadani materijal
- povezivati rezultate vlastitog rada i literaturne spoznaje
- izraditi prezentaciju zadatka, rezultata i zaključaka u pismenoj formi i usmeno ih prezentirati auditoriju studenata i nastavnika
Literatura:
  1. Opća i specifična literatura ovisno o zadanoj temi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Poštovani kolege,

obavještavamo vas da će se 1. izlaganje iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala održati prema rasporedu nastave kolegija u petak 20.11.2020. u predavaonici MKV 20 od 14-16h.

Molimo vas da dođete postaviti svoje prezentacije u trajanju od 5 min. na računalo u 13:45h.

Molimo vas da se ne grupirate u prostorima i hodnicima fakulteta, obavezno je nošenje maski cijelo vrijeme izvođenja nastave i ulaska na fakultet.

Obavit će se dezinfekcija predavaonice, nakon svakog izlaganja dezifincirat će se sredstva koja će se koristiti u provođenju istih uz obaveznu dezinfekciju ruku i poštivanje razmaka od najmanje 2m.

Molimo kolege koji se neće dobro osjećati na dan izlaganja ili u danima prije da o tome pošalju obavijest na mail prof. Govorčin Bajsić (egovor@fkit.hr) u tom slučaju organizirat će se nastava online za studente i nastavnike koji neće moći sudjelovati kontaktno.

Nadamo se da će svi biti dobro i zdravo i da će se 1. izlaganje uredno održati u punom sastavu.

Za sve upite i nedoumice obratite se na mail:egovor@fkit.hr

Srdačan pozdrav,

Prof.Emi Govorčin Bajsić

Prof.Mirela Leskovac

Prof.Sanja Lučić Blagojević

 

Poštovani kolege,

odabir tema i nastavnika za kolegij Vježbe iz inženjerstva materijala nalazi se u repozitoriju.

Molimo vas da se javite nastavnicima za dogovor oko izvođenja viježbi.

U repozitoriju se nalazi i uvodno predavanje za ovaj kolegij koje je predviđeno za danas prema rasporedu izvođenja nastave ovog kolegija.

Daljnji slijed izvođenja nastave nalazi se u rasporedu izvođenja nastave.U slučaju bilo kakvih izmjena koje mogu nastati uslijed epidemiološke situacije obavijestit ćemo vas na ovoj stranici.

Želimo vam uspjeh u vašem radu i čuvajte se.

U slučaju bilo kakvih pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Lijepi pozdrav,

nositeljice kolegija

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Prof.dr.sc.Mirela Leskovac

Prof.dr.sc. Sanja Lučić Blagojević

Poštovani kolege,

u repozitoriju se nalaze teme predložene sa strane nastavnika.

Molimo studente koji nisu odabrali temu i mentora/mentoricu da to naprave do kraja tjedna i odabir jave prof.Emi Govorčin Bajsić na mail adresu egovor@fkit.hr. kako bi iste proslijedili nastavnicima.

Lijepi pozdrav

Nastavnice na kolegiju:

prof.Emi Govorčin Bajsić

prof.Sanja Lučić Blagojević

prof.Mirela Leskovac

Poštovana/i kolegice/kolega,

Okvirni plan nastave iz kolegija Vježbe iz inženjerstav materijala nalazi se u repozitoriju ovog kolegija.

Obzirom na epidemiološku situaciju vezanu za COVID 19 obavijest o pojedinoj aktivnosti i načinu njezinog izvođenja objavit će se na ovoj stranici.

Nastavnicima i studentima želimo uspješnu i zdravu akademsku godinu.

Postanimo i ostanimo odgovorni!

Lijepi pozdrav.

Nastavnice na kolegiju:

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Prof.dr.sc.Sanja Lučić Blagojević

Prof.dr.sc.Mirela Leskovac

 

Poštovani studenti,

zbog opravdanih razloga, na zamolbu nekih nastavnika i studenata,  mijenja se termin završnih izlaganja iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala na datum 18. veljače 2020. 9-13h, dvorana S1. Okvirni raspored izlaganja ostaje isti.

Studenti trebaju prijaviti ovaj kolegij za drugi ispitni rok.

Završni referat iz vježbi s ocjenom i potpisom nmentora vježbe može se predati i kasnije, nakon čega će ocjena biti upisana u ISVU sustav.

 

Predmetni nastavnici

Poštovani studenti,

Vezano uz obavijest o održavanju završnih izlaganja iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala propustila sam navesti da će se izlaganja održati u dvorani S-1 u Savskoj.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

Završno izlaganje iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala održat će se 31. siječnja 2020. u terminu 9,00 – 13,00 h. prema sljedećem okvirnom rasporedu:

9,00 – 10,20

seminari 1- 6

10,20 – 10,30

pauza

10,30 – 11,35

seminari 7 - 11

11,35 – 11,45

pauza

11,45 – 13,00

seminari 11 - 16

 Popis  tema nalazi se u repozitoriju na ovoj web stranici.

Za  izlaganje svake teme predviđeno je maksimalno ukupno 13 minuta od čega 10 min za izlaganje i  3 min za raspravu.

Svi studenti obvezni su prisustvovati na svim izlaganjima.

Na završno izlaganje potrebno je donijeti spiralno uvezani referat na kojem mentor teme treba upisati ocjenu i potpisati se.

 

Predmetni nastavnici

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

prema planu nastave iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala

19. 11. 2019 u terminu 15 -17 h u MKM-19 održat će se 1. izlaganje tema pred nastavnicima. Izlaganje treba sadržavati ciljeve, pregled literaturnih spoznaja i tijek istraživanja odabrane teme. 

Svi studenti trebaju biti prisutni.

Izlaganje svake teme treba biti u vremenu od 5-6 min maksimalno.

 

Lučić Blagojević

 

Poštovane kolege,

Popis tema, voditelja tema i studenata nalazi se u repozitoriju

Molim da se javite voditeljima tema.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

početak nastave iz kolegija je 15. 10. 2019. (utorak9) u dvorani MKM 19 od 15-17 h. 

U navedenom terminu

- studenti će biti  upoznati s tijekom održavanja kolegija te ciljevima i ishodima učenja.

- studenti će odabrati teme 

Popis tema nalazi se u repozitoriju. 

Svi studenti su obvezni prisustvovati.

 

predmentni nastavnici:

Sanja Lučić Blagojević

Mirela leskovac

Emi Govorčin Bajsić

 

 

Poštovana/i kolegice/kolega,

Okvirni plan nastave iz kolegija Vježbe iz inženjerstav materijala nalazi se u repozitoriju ovog kolegija.

Za svaku nadolazeću aktivnost biti će prethodno stavljena obavijest na stranici kolegija. 

Lijepi pozdrav.

Nastavnice na kolegiju:

Prof.dr.sc.Sanja Lučić Blagojević

Prof.dr.sc.Mirela Leskovac

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane/i kolegice/kolege,

U repozitoriju se nalazi popis odabranih tema iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala.

Molim Vas da se početkom sljedećeg tjedna javite svojim nastavnicima kako bi se dogovorili oko plana izrade teme koju ste odabrali.

P.S.

Molim Vas provjerite da li su točno napisani Vaši MB (matični brojevi).

 

Lijepi pozdrav

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

1. Predavanje: Vježbe iz inženjerstva materijala

Predavanje iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala održati će se 16.10.2018. (utorak) u terminu nastave (15-17 h, predavaonica MKM-19).

Na predavanju studenti će:

  • biti upoznati s tijekom održavanja kolegija, te ciljevima, ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
  • odabrati jednu od tema s popisa koji se nalazi u repozitoriju ovog kolegija

Dolazak na nastavu je obavezan.

prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Poštovane/i kolegice/kolege,

obavijesti vezane za kolegij Viježbe iz inženjerstva materijala (VIM) nalaze se u repozitoriju.

Lijepi pozdrav

Nastavnice na kolegiju:

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja