Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Tenzidi
Šifra: 143526
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja o površinski aktivnim tvarima ili tenzidima, o specifičnosti građe molekula tenzida i njihovim svojstvima. Razumijevanje pojava na graničnim površinama (T/G, T/T, T/Č) bitnim za primjenu tenzida kao močila, stabilizatora emulzija i pjena, te u detergentima i omekšivačima. Upoznavanje s kemijskim karakteristikama, postupcima proizvodnje i područjima primjene različitih grupa i podgrupa tenzida. Stjecanje znanja o detergentima i njihovim formulacijama za različite namjene.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno o površinski aktivnim tvarima ili tenzidima: specifičnost kemijske strukture molekula tenzida i pojave koje iz toga proizlaze.
2. Površinska napetost i micele. Područja primjene tenzida.
3. Stvaranje i struktura micela u vodenom i nevodenom mediju. KMK (kritična micelarna koncentracija); određivanje i faktori utjecaja. Micelarna solubilizacija.
4. Površinske pojave (T/G, T/T, T/Č) od tehnološkog značenja za primjenu tenzida. Površinska napetost. Međupovršinska napetost. Močenje.
5. Emulzije: tipovi, osobine, stabilnost. Stabilizacija emulzija tenzidima (emulgatori).
6. Pjene: podjela, mehanička ravnoteža, građa, osobine, pjenjivost otopina tenzida, stabilnost pjena.
7. Podjela tenzida prema ionskom naboju (anionski, kationski, neionski i amfolitski) i prema primjeni (emulgatori, močila, pjenila, omekšivači, sredstva za pranje ili detergenti).
8. Kemijske grupe anionskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
9. Kemijske grupe kationskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
10. Kemijske grupe neionskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
11. Kemijske grupe amfolitskih tenzida, obilježja, odabrani postupci proizvodnje i područja primjene.
12. Detergenti: sastav i uloga pojedinih komponenta,
13. Djelovanje tenzida u procesu pranja.
14. Formulacije detergenata za različite namjene.
15. Biološka razgradivost tenzida. Primjeri nekih novih, ekološki prihvatljivih (biorazgradivih) tenzida.
Laboratorijske vježbe: vježbe 1 do 5

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje i razumijevanje osnovnih činjenica, pojmova, načela i teorija vezanih uz kemiju i osnove kemijskog inženjerstva
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit. Usmeni ispit prema procjeni nastavnika.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Upisani predmeti: Fizikalna kemija I, Organska kemija I

ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. Razlikovati osnovna svojstva tenzida
2. Kategorizirati različite tipove tenzida
3. Povezati fenomene na granici faza s primjenskim svojstvima tenzida
4. Protumačiti procese priprave odabranih tipova tenzida
5. Analizirati tehnološke i ekološke aspekte procesa proizvodnje odabranog tipa tenzida
6. Protumačiti ulogu pojedinih spojeva u formulacijama detergenata

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
Literatura:
 1. R. J. Farn, Chemistry and Technology of Surfactants, Blackwell Publishing, Oxford, 2006.
  A. Davidsohn, B. M. Milwidsky, Synthetic Detergents, John Wiley& Sons, New York, 1978.
  Lj.Đaković, Koloidna kemija, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1985.
  K. Holmberg, Novel Surfactants, Marcel Dekker, New York, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Fizikalna kemija I
Upisan : Organska kemija I
3. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Kušić:

  Prema dogovoru, uz najavu e-mailom.

  Lokacija:

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija Primijenjena kemija koji slušaju kolegij „Tenzidi“ da će se dana 11. listopada 2022. održati uvodno predavanje s početkom u 17.00 h u MKM-20 (Marulićev trg 20).

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Autor: Hrvoje Kušić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja