Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Elastomeri
Šifra: 47033
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Uvod u prirodne i sintetske kaučuke. Vulkanizacija kaučuka. Upoznavanje prirodnih i sintetskih kaučuka uz osnovne karakteristike i primjenu pojedinih kaučuka. Oblikovanje, obrada i proizvodnja gume.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):
Predavanja:
1. Vulkanizacija i vulkanizacijski sustavi.
2. Guma i sintetske gume - klasifikacija
3. Prirodni kaučuk.
4. Polibutadienski i poliizoprenski kaučuk.
5. Stiren - butadienski kaučuk.
6. Etile-propilen i etilen-propilen-dienski kaučuk.
7. Silikonski kaučuk.
8. Polikoloroprenski kaučuk.
9. Klorobutilni kaučuk.
10. Fluorirani kaučuk.
11. Nitrilni kaučuk.
12. Polisulfidni kaučuk.
13. Oblikovanje proizvoda.
14. Obrada kaučuka i proizvodnja gume.
15. Degradacija i regeneracija kaučuka.
Vježbe:
1. Bubrenje kaučuka.
2. Određivanje vrste kaučuka metodom IR-spektrofotometrije.
3. Primjena kaučuka u svakodnevnom životu.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Upoznati studenta sa pojedinim vrstama kaučuka, te poznavajući svojstva kaučuka odrediti njihovu primjenu u svakodnevnom životu.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
1. Prisustvovanje na 75% predavanja
2. Seminarski rad
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
1. Prisustvovanje na 75% predavanja
2. Predani referati.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
1. Power point.
2. Studeni dobivaju materijale kao fotokopije i e-mailom ili su materijali na web stranici Fakulteta.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit, moguće putem kolokvija
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija I i II, Fizikalna kemija I i II, Prijenos tvari i energije, Sustavi jediničnih operacija, Reakcijsko inženjerstvo i kataliza, Karakterizacija materijala, Polimeri i polimerizacijski procesi.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Vulkanizacija i vulkanizacijski sustavi.
2. Guma i sintetske gume - klasifikacija
3. Prirodni kaučuk.
4. Stiren - butadienski kaučuk.
5. Etilen-propilen i etilen-propilen-dienski kaučuk.
6. Oblikovanje proizvoda.
7. Obrada kaučuka i proizvodnja gume.
8. Degradacija i regeneracija kaučuka.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. razumijevanje kemizma vulkanizacije i raznih sustava
2. kako se razlikuju pojedine vrste gume po kemijskom sastavu i upotrebi
3. upoznavanje sa dobivanjem prirodnog kaučuka, vulkanizacijom i upotrebom
4. najčešći sintetski kaučuk, sve njegove modifikacije i primjena
5. upoznati se sa vrlo dobrim svojstvima i zašto tog kaučuka
6. ovisno o upotrebi kako se oblikuju proizvodi
7. načini dobivanja pojedinih proizvoda gume vezano uz njihovu upotrebu
8. kako degradirati gumu, te kako se to radi u svijetu i kod nas

Nastavna jedinica
1. Vulkanizacija i vulkanizacijski sustavi.
2 Guma i sintetske gume - klasifikacija
3 Prirodni kaučuk.
4. Stiren - butadienski kaučuk
5. Etilen-propilen i etilen-propilen-dienski kaučuk
6. Oblikovanje proizvoda.
7. Obrada kaučuka i proizvodnja gume.
8. Degradacija i regeneracija kaučuka.


Ishodi učenja
- . razumijevanje kemizma sumporne vulkanizacije i drugih vulkanizacijskih sustava
- kako se razlikuju pojedine vrste gume po kemijskom sastavu i upotrebi
- upoznavanje sa dobivanjem prirodnog kaučuka, vulkanizacijom i upotrebom
- najčešći sintetski kaučuk sve njegove modifikacije i primjena

upoznati se sa vrlo dobrim svojstvima i zašto tog kaučuka
- ovisno o upotrebi kako se oblikuju proizvodi
.- načini dobivanja pojedinih proizvoda gume vezano uz njihovu upotrebu
kako degradirati gumu, te kako se to radi u svijetu i kod nas


Kriteriji vrednovanja-
kako odrediti nepoznati uzorak gume: spaljivanje uzorka te zatim FTIR-ATR
- vježba bubrenja gume
- posjet Tvornici Elka
-posjet Tvornici Elka
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 3 od 3
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Ukupni rezultati, kolegij Elastomeri, ak. god. 2020./2021. Objavljeno 25. 1. 2021. u 10:46  ( Ljerka Kratofil Krehula )
[^] Elastomeri - prelazak na "online" nastavu Objavljeno 15. 10. 2020. u 19:02  ( Ljerka Kratofil Krehula )
[^] Elastomeri - početak predavanja ak. god. 2020./2021. Objavljeno 5. 10. 2020. u 12:44  ( Ljerka Kratofil Krehula )
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja