Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekoinženjerski laboratorij
Šifra: 111440
ECTS: 10.0
Nositelji: doc. dr. sc. Martina Sudar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 75
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS KOLEGIJA :
Pod voditeljstvom nastavnika u studiju Ekoinženjerstvo, studenti individualno ili u manjim grupama (2 do 3) provode eksperimente vezane uz jedinične operacije i procese vezane za zaštitu okoliša. Rade eksperimentalni plan, analizu rezultata, izvjesće i prezentaciju rada.

CILJ KOLEGIJA:
Studentima studija Ekoinženjerstvo omogućiti stjecanje laboratorijske prakse, računalnih vještina, vještina priprave prezentacija, vještina izražavanja kroz prezentacije, te vještina pisanja završnog izvješća.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Prvi sastanak svih nastavnika i studenata, na kojemu nastavnici (mentori) prezentiraju projektne teme studentima, a studenti se opredjeljuju za pojedini projekt.
2 do 4. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima ( mentorima) i razrađuju projektnu temu.
5. tjedan: Drugi sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu njhovo viđenje projektne teme, te pregledanu literaturu
5 do 8. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima (mentorima) i razrađuju eksperimentalni plan, te se upoznavaju sa laboratorijem
9. tjedan: Treći sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu eksperimentalni plan, te opisuju tehnike i uređaje koje će koristiti prilikom svog eksperimentalnog rada u laboratoriju
10 do 24. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima i prema eksperimentalnom planu provode eksperimente u laboratoriju
25. tjedan: Četvrti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu rezultate svojih eksperimentalnih mjerenja, te njihovu analizu.
26 do 29. tjedan: Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima, prirpremaju završnu prezentaciju i pišu završno izvješće o svojoj projektnoj temi
30. tjedan: Peti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu projektnu temu sa zadatkom, eksperimentalnim planom, eksperimentalnim rezultatima, analizom eksperimentalnih rezultata i zaključcima, te predaju pisano završno izvješće.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
OPĆE KOMPETENCIJE
Studenti stječu osnovna teorijska i eksperimentalna znanja potrebna za samostalnu izradu projektne teme, te radom u grupama razvijaju sposobnosti timskog rješavanja problema.
SPECIFIČNE KOMPETENCIJE
Studenti primjenjujući sva stečena znanja na studiju za samostalno rješavanje zadatka, te stječu praksu u laboratoriju, traženju literature, pripravi prezentacija, prezentiranju i pisanju izvješća.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Studenti su dužni prisustvovati zajedničkim sastancima nastavnika i studenata, dolaziti prema dogovoru sa nastavnikom (mentorom) u laboratorij,sudjelovati u izradi prezentacija i prezentirati svoje rezultate, te na kraju kolegija predati završno pisano izvješće.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75 % svih zajedničkih sastanaka i sastanaka s nastavnikom ( mentorom), te u laboratoriju.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Zajednički sastanci nastavnika i studenata u učionici, sastanci s nastavnikom (mentorom), te laboratorijski rad u laboratorijima

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
1. Zajednička ocjena iz:
- priprave i prezentacije teme, završnog izvješća i zalaganja u laboratoriju
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa, ocjene
METODIČKI PREDUVJETI:
Bilanca tvari i energije, Tehnička termodinamika, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu, Mehanika fluida, Reaktori i bioreaktori

i) Ishodi učenja kolegija:
1. Savladati rješavanje projektnog zadatka-teme u timu ili samostalno.
2. Povezati zadatak s traženjem literature-web;knjižnice.
3. Samostalno upotrijebiti Power-point za pripravu prezentacije.
4. Savladati pisanje završnog iszvješća: uvod, teorijski dio, eksperimentalni dio, prikaz i rasprava rezultata, zaključci, literatura
5. Savladati prezentiranje pred širim auditorijem
j) Ishodi učenja na razini programa:
1. Omogućiti studentima ekoinženjerstva da steknu više prakse, te primjene metodologiju kemijskog inženjerstva na rješavanje teme vezane za zaštitu okoliša.
k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja:
1. Prvi sastanak svih nastavnika i studenata, na kojemu nastavnici prezentiraju projektne teme studentima, a studenti se opredjeljuju za pojedini projekt.
Ishodi učenja:
- definiranje tema studentskih projekata
Kriteriji vrednovanja:
- objasniti teme studentskih projekata
2. Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima i razrađuju projektnu temu
Ishodi učenja:
- razrada projektne teme
Kriteriji vrednovanja:
- prepoznavanje projektne teme
3. Drugi sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu njhovo viđenje projektne teme, te pregledanu literaturu
Ishodi učenja:
- definiranje projektne teme od strane studenata
Kriteriji vrednovanja:
- objašnjenje teme studentskih projekata od strane studenata
4. Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima i razrađuju eksperimentalni plan, te se upoznavaju sa laboratorijem
Ishodi učenja:
- definiranje eksperimentalnog plana
-definiranje eksperimentalnih tehnika
Kriteriji vrednovanja:
- razumijevanje eksperimentalnog plana
- razumijevanje eksperimentalnih tehnika
5. Treći sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu eksperimentalni plan, te opisuju tehnike i uređaje koje će koristiti prilikom svog eksperimentalnog rada u laboratoriju
Ishodi učenja:
- izložiti eksperimentalni plan
- izložiti eksperimentalne tehnike
Kriteriji vrednovanja:
- objasniti eksperimentalni plan
- objasniti eksperimentalne tehnike i laboratorijske uređaje
6. Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima i prema eksperimentalnom planu provode eksperimente u laboratoriju.
Ishodi učenja:
- definirati provedbu eksperimentalnog rada
Kriteriji vrednovanja:
- snalaženje u laboratoriju i provođenje eksperimenata
7. Četvrti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu rezultate svojih eksperimentalnih mjerenja, te njihovu analizu.
Ishodi učenja:
- izlaganje eksperimentalnih rezultata, te njihovu analizu
Kriteriji vrednovanja:
- objasniti eksperimentalne rezultate i rezultate njihove analize
8. Studenti se nalaze s nastavnicima mentorima, pripremaju završnu prezentaciju i pišu završno izvješće o svojoj projektnoj temi
Ishodi učenja:
- definirati sadržaj završne prezentacije i završnog izvješća
Kriteriji vrednovanja:
- napravljena završna prezentacija
- napravljeno završno izvješće
9. Peti sastanak svih nastavnika i studenata na kojemu studenti izlažu projektnu temu sa zadatkom, eksperimentalnim planom, eksperimentalnim rezultatima, analizom eksperimentalnih rezultata i zaključcima, te predaju pisano završno izvješće.
Ishodi učenja:
- završno izlaganje projektne teme
Kriteriji vrednovanja:
- objašnjenje projektne teme kroz završnu prezentaciju
- predano završno izvješće
Literatura:
  1. Vezana uz temu projekta
  2. Prema potrebi je daje nastavnik mentor
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Poštovani,

 

uvodni sastanak iz kolegija će se održati online 19. listopada 2020. Detaljnije informacije te popis prijavljenih tema i mentora za ovu godinu bit će objavljene naknadno u Merlinu.

 

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja