Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekotoksikologija
Šifra: 21251
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Nastavnim sadržajem objašnjavaju se osnovni pojmovi u ekotoksikologiji, vrste toksičkih tvari, osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i propisi u ekotoksikologiji. Obraditi će se prisutnost onečišćujućih tvari u okolišu s naglaskom na toksičnost različitih kemijskih spojeva, načine procjene rizika i mogućnosti sprječavanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1 tjedan
Uvod u ekotoksikologiju. Ekološka hijerarhija.

2 tjedan
Onečišćujuće tvari u okolišu.

3 tjedan
Onečišćenje okoliša. Osnovni procesi unosa, biotransformacije, detoksifikacije, eliminacije i akumulacije štetnih tvari.

4 tjedan
Onečišćenje zraka.

5 tjedan
1. parcijalni ispit

6 tjedan
Vrste štetnih učinaka i otrovnost

7 tjedan
Putevi apsorpcije štetnih tvari u organizmu

8 tjedan
Učinci onečišćujućih tvari na populacije, zajednice i ekosustave

9 tjedan
Motrenje promjena u okolišu - monitoring.

10 tjedan
2. parcijalni ispit

11 tjedan
Katastrofe i nesreće u svijetu.

12 tjedan
Ugroženost RH od katastrofa i nesreća.

13 tjedan
Zakonska regulativa.

14 tjedan
3 parcijalni ispit

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Omogućavanje studentima da razumiju sve aspekte negativnog antropogenog djelovanja, s naglaskom na kemijsko onečišćenje prirode i okoliša. Osposobljavanje studenata za samostalno i objektivno procjenjivanje štetnosti kemijskih tvari na živi svijet na temelju dostupnih informacija. Također, studenti bi po završetku kolegija imali osnovna znanja kako i uz pomoć kojih istraživačkih metoda pribaviti saznanja o mogućnostima sprečavanja, djelovanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Izrada seminara na zadanu temu iz sadržaja kolegija

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Prisustvovanje predavanjima i izrada seminara na zadanu temu iz sadržaja kolegija.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanje uz korištenje Power point prezentacije. Terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tri pismene provjere znanja tijekom semestra (donose oslobađanje od usmenog ispita)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
nema

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. poznavati osnovne pojmove u ekotoksikologiji
2. poznavati osnovne zakonske propise vezane uz ekotoksikologiju
3. poznavati globalne promjene vezane uz prisutnost štetnih tvari u okolišu
4. razumjeti osnove procesa unosa, biotransformacije, detoksifikacije, eliminacije i akumulacije štetnih tvari
5. definirati biomarkere i biomonitoring
6. prepoznati načine sprečavanja, djelovanja i zbrinjavanja štetnih posljedica nesreća s kemikalijama

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. poznavati osnove posrednog i neposrednog učinka štetnih tvari na prirodu i sve žive organizme, te njihove međusobne odnose
2. prepoznati promjene nastale uslijed onečišćenja okoliša
3. znati procijeniti rizik od štetnih tvari
4. poznavati načine djelovanja u slučaju kemijske nesreće
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 1 od 1
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Obavijest o načinu održavanja predavanja i seminara Objavljeno 2. 10. 2020. u 18:53  ( Dajana Kučić Grgić )