Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Dodaci za cementne kompozite
Šifra: 47034
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nevenka Vrbos
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NAZIV KOLEGIJA: Dodaci za cementne kompozite

NAZIV STUDIJA/STUDIJSKOG PROGRAMA: Kemija i inženjerstvo materijala, diplomski studij

GODINA STUDIJA: 1.(2.) SEMESTAR: 2.(1.)
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: Nevenka Vrbos

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO IZVOĐAČ NASTAVE
(upisati nastavnik ili asistent)
predavanja 2 nastavnik
vježbe 1 nastavnik
seminar
Terenska nastava (dana)

CILJ KOLEGIJA: Ukazati na gospodarsku opravdanost upotrebe aditiva Dati pregled svih mogućnosti modifikacije svojstava svježeg i očvrslog betona

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Djelotvornost i podjela aditiva
2. Mehanizmi djelovanja aditiva.
3.Povećanje obradljivosti svježeg betona bez povećanja količine vode,ili smanjenje količine vode
uz istu obradljivost (plastifikatori i superplastifikatori).
4. Ubrzivači vezanja .
5.Utjecaj kalcijeva klorida na hidrataciju cementnih spojeva .
6.Li-soli kao ubrzivači vezanja
7.Usporivači vezanja.
8.Utjecaj usporivača na hidrataciju cementnih spojeva.
9.Aeranti(utjecaj konzistencije betona na aeriranje).
10.Dodaci protiv smrzavanja.Podjela antifriznih dodataka
11Mehanizmi djelovanja i primjena antifriznih dodataka.
12Filtarska SiO2 prašina.
13.Izvori emisije filtarske SiO2 prašine,utjecaj na hidrataciju cementa
14.Leteći pepeli.Porjeklo i značenje letećih pepela.
15.Gospodarska opravdanost upotrebe aditiva



Vježbe:
Utjecaj Li-soli na hidrataciju aluminatnog cementa (AC).Utjecaj kemijskih usporivača na hidratacijuAC.Razvoj tlačnih čvrstoća uz dodatak različitih aditiva.Određivanje konzistencije betona.
Proračun parametara zračnih mjehurića.,


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Ukazati na strukturu ,svojstva i uporabu rabljenih dodataka.Steći znanja o svim aditivima i prema traženim kriterijima ih znati upotrijebiti

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, aktivno u njima sudjelovati, a obvezni su pohađati i vježbe

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem, razgovorom sa studentima, rješavanjem postavljenih problema

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Znanje će se provjeravati razgovorom tijekom predavanja i. vježbi.Polaže se pismeni ispit.Postoji mogućnost dogovora i za pisanje seminarskog rada.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa



ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Povezati znanja iz kemije sa strukturom novih materijala
2. Naučiti razmišljati o utjecaju svakog aditiva na korišteni materijal
3. Uspjeti stvoriti motivaciju za daljnje praćenje nastave i budućeg obrazovanja

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. Ukazati na strukturu, svojstva i uporabu upotrebljavanih dodataka
2. Steći znanja o svim aditivima i znati upotrijebiti adekvatan materijal obzirom na tražene kriterije
Literatura:
  1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
    1.Đureković,Cement,cementni kompoziti i dodaci za beton,Školska knjiga,Zagreb,1996
    2.M.R.Rixom i N..Mailvaganam,Chemical Admixtures for Concrete,London,New York,E.and F.N.Spon,1986

    DOPUNSKA LITERATURA:
    1.H.F.W.Taylor,The Chemistry if Cements,Academic Press,vol.1,London,964
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

 Cijenjeni studenti,

ispričavam se zbog pogreške. Dogovor za predavanje iz kolegija "Dodaci za cementne kompozite" je 03.03.2015 u 12 sati u prostorijama Zavoda.

 

                                                                                       izv.prof.Nevenka Vrbos

Autor: Nevenka Vrbos
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja