Obavijesti

Mathematical modelling and optimization of biocatalytic synthesis of fluorinated chiral building blocks
(Matematičko modeliranje i optimizacija biokatalitičke sinteze fluoriranih kiralnih građevnih blokova)

5. lipnja 2020. godine u 10 sati

 

Razvoj monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju aromatskih hlapljivih organskih spojeva primjenom tehnologije 3D-ispisa

8. lipnja 2020. godine u 12 sati

 

Razvoj analitičkih metoda za određivanje pimavanserina i onečišćenja primjenom strategije analitičke kvalitete osigurane dizajnom temeljene na procjeni rizika

10. lipnja 2020. godine u 11 sati

 

Sinteza i strukturna karakterizacija novih derivata benzimidazola i benzotiazola kao potencijalnih

15. lipnja 2020. godine u 10 sati

 

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

LEONARD BAUER

dana 16. lipnja 2020. u 10 sati