Šifra: 37791
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s metodama karakterizacije grubodisperznih sustava, pretvorbama koje nastaju uslijed mehaničkog djelovanja, te njihovim utjecajem na odziv pojedinih procesa separacije, procese promjene stanja izmiješanosti i stanja disperznosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. tjedan
Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s metodikom nastavnog kolegija, načinom provedbe nastave, kriterijima vrednovanja kolokvija, zadaća i aktivnosti tijekom nastave. Uvod u osnove mehaničkih makroprocesa.

2. tjedan
Karakterizacija disperznih sustava; grubodisperzni sustavi, definiranje oblika, veličine i raspodjele veličina čestica. Metode prikazivanja i opisivanja raspodjele veličina čestica; LN i RRSB funkcije, jednoveličinski opis.

3. tjedan
Karakterizacija disperznih sustava. Detaljnije o metodama određivanja raspodjele veličina čestica, instrumenti. Prezentacijski sat: studenti raspravljaju o primjerima raspodjele veličina čestica proizvoda u svakodnevnoj upotrebi. Primjeri proračuna.

4. tjedan
Osnove mehaničke separacije. Definiranje djelotvornosti separatora, ukupna djelotvornost, frakcijska djelotvornost, značajka razdvajanja, granica razdvajanja i oštrina razdvajanja. Separacija sedimentacijom: vrste sedimentacije, gravitacijska sedimentacija, sedimentacijski test, metode dimenzioniranja gravitacijskih sedimentatora (Coe-Clevenger, Kynch, Talmage-Fitch). Primjeri proračuna.

Vježba 1: Karakterizacija grubodisperzne faze.

5. tjedan
Separacija sedimentacijom. Osnove centrifugalne sedimentacije, Sigma koncept, Amblerov faktor kapaciteta sedimentacijskih centrifuga, vrste sedimentacijskih centrifuga, kriteriji i način izbora opreme. Primjeri proračuna.
Priprema i ponavljanje za kolokvij I.

6. tjedan
Kolokvij I: Karakterizacija, sedimentacija.

Vježba 2: Sedimentacijski test.

7. tjedan
Separacija filtracijom. Vrste filtracija, osnove dubinske filtracije, Darcyjeva jednadžba, filtracija kroz kolač, filtracijski test, specifični otpor filtarskog kolača i otpor filtarskog sredstva, stlačivi kolači, nestlačivi kolači, opća Carmanova jednadžba. Vrste filtara, princip rada, ekspertni sustavi za odabir filtracijskog uređaja. Primjeri proračuna.

8. tjedan
Separacija filtracijom. Osnove centrifugalne filtracije, trajanje filtracijskog ciklusa, podjela filtracijskih centrifuga, princip rada, kriteriji i način izbora opreme. Primjeri proračuna.

9. tjedan
Miješanje kapljevina. Definiranje karakterističnih dimenzija miješalice, tipova miješala i geometrije razbijala. Hidrodinamički uvjeti kod miješanja kapljevina, način dimenzioniranja sustava za miješanje, značajka dobave, značajka snage. Primjeri proračuna.
Vježba 3: Filtracijski test.

10. tjedan
Miješanje suspenzija. Granična stanja suspenzije, režimi suspendiranja, Froudova značajka, kriterij jedne sekunde, minimalna brzina suspendiranja. Kritična vrijednost Reynoldsove značajke te odabir kriterijskih jednadžbi prema hidrodinamičkim uvjetima suspendiranja. Kriteriji uvećanja sustava za miješanje kapljevina i suspendiranje. Primjeri proračuna.
Fluidizacija. Osnove procesa i proračuni.

11. tjedan
Kolokvij II: Filtracija, miješanje kapljevina i suspenzija.
Vježba 4: Suspendiranje ili fluidizacija.

12. tjedan
Osnove miješanja prašaka. Vrste prašaka, vrste mješavina, segregacija, mehanizmi segregacije, načini definiranja kvalitete mješavine. Mehanizmi miješanja, krivulja miješanja prašaka, kinetika miješanja, konstanta brzine miješanja prašaka. Vrste miješalica, izbor opreme. Primjeri proračuna.

13. tjedan
Usitnjavanje. Osnove mehanike loma, drobljenje i mljevenje, način provedbe kontinuiranog ciklusa usitnjavanja (otvoreni i zatvoreni krug). Energetski odnosi kod usitnjavanja, procjena energije temeljem zakonitosti (Rittinger, Kick, Bond). Kinetika usitnjavanja, populacijske bilance, metoda jednoveličinskih intervala, Uređaji, izbor opreme, primjeri proračuna.

14. tjedan
Aglomeriranje. Osnovne vrste okrupnjavanja, okrupnjavanje tlačenjem, okrupnjavanje uzgibavanjem. Mehanizmi vezivanja granula, faze nastajanja i rasta granula. Vrste uređaja za okrupnjavanje, princip rada, prezentacijski film o načinu rada odabranih granulatora.
Vježba 5: Usitnjavanje.

15. tjedan
Kolokvij III: Miješanje prašaka, usitnjavanje, aglomeriranje.
Literatura:
  1. https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=77639
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika fluida
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija: